Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Hubbard clearing scientolog

Hubbard clearing scientolog

Hubbard clearing scientolog

Mens 50’erne gik over i historien, kom 60’erne brølende ind på banen. På Kongressen om menneskets tilstand havde L. Ron Hubbard sørget for, at hele Scientologi satte kurs mod OT, da han bekendtgjorde gennembruddet om Ansvar og teknologien om Overts og withholds. Allerede næste dag begyndte han at holde foredrag for auditorer på Hubbard clearing scientolog-kurset: ”I dag auditerer du cases, og du auditerer dem med de varmeste knapper, der findes i cases, og det kræver, at du er på vagt, og du skal være på tæerne hele tiden.” Kort sagt kunne man ikke gå det mindste på kompromis med perfektion, og det betød auditering med hårfin præcision, hvilket krævede et helt bestemt auditor-værktøj – nemlig E-Meteret. Her er det så, at Hubbard giver en gennemgribende beskrivelse af alle facetter i meterbehandling. Hvordan meteret registrerer thetanens indvirkning på masse, energi, tid og rum, årsagen til et theta bop samt genkendelse af cases gennem meterreaktioner. Det er her alt sammen. L. Ron Hubbard fremlægger hvordan og hvorfor meteret bruges samt meterfænomener, som kan lokalisere og håndtere overts og withholds. Dermed kan ansvar genoprettes, og døren kan således åbnes til OT.

Læs mere
køb
1.100 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 10

Mere om Hubbard clearing scientolog

”Tonearmen er et mål for, hvor meget ansvar pc tager for sin tilværelse og for sine overts og withholds i almindelighed. Så denne tonearm kan siges at være – og jeg giver jer nu et yderst vigtigt, afgørende datum i brugen af et E-Meter og grundprincippet for al auditering, og det er ganske enkelt dette: At jo højere tonearmen er, jo mindre er ansvaret for overts og withholds.” Så denne tonearm kan siges at være – og jeg giver jer nu et yderst vigtigt, afgørende datum for brugen af et E-Meter og grundprincippet for al auditering, og det er ganske enkelt dette: At jo højere tonearmen er, jo mindre er ansvaret for overts og withholds. – L. Ron Hubbard

Mens 1950’erne kulminerede i en række af gennembrud til at gøre clearing på en bred skala til en realitet, blev 1960’erne budt velkommen med pioneropdagelser på fuldstændigt nye områder på vejen til opererende thetan.Scientologi gik ikke bare ind i et nyt årti, men ind i en ny epoke med afslutningen af det 1. avancerede instruktionskursus i Melbourne og Kongressen om Menneskets tilstand – der omfattede alt, hvad L. Ron Hubbard havde opdaget med hensyn til overts, withholds og den afgørende vigtighed af ansvarlighed i forbindelse med frembringelsen af OT’er.

Med hensyn til hvordan disse nye opdagelser blev omsat til faktisk auditering, krævede den teknologi, han nu havde systematiseret til at fjerne barriererne på denne vej til OT, at auditorer blev uddannet til fuldkommenhed. Og netop af den grund var ét auditorværktøj mere betydningsfuldt end alle andre:

”Auditering udføres nu om dage med et E-Meter. Det er den eneste pålidelige ting, I har med hensyn til auditering, som I absolut kan stole på.”

1960 var derfor knap nok begyndt, da Hubbard begyndte leveringen af Hubbard clearing scientolog-kursus i Akademiet på Founding Church i Washington D.C. De, der var udvalgt til at modtage denne avancerede uddannelse, omfattede cirka 25 topauditorer ved kursets start den 4. januar.

I den første instruktion lyttede de til det foredrag, han havde afholdt nogle få uger før for klassen på det 1. ACC i Melbourne, og som omhandlede teorien, mekanikkerne og anvendelsen af hans seneste opdagelser. Samtidig holdt han aftenforedrag, der omfattede rækkevidden af E-Meteret, og han fremlagde og demonstrerede udtømmende en virkelig fuldendt beskrivelse af hvert eneste tænkelige meterfænomen, inklusive hvordan det genkendes, dets betydning og som det vigtigste, hvordan det anvendes i session.

Fra det faktum at meteret registrerer thetanens effekt på materie, energi, rum og tid samt hans tanker, til fænomenet med, hvorfor et theta bop opstår, til hvordan en case genkendes ved meterudslag, det er her alt sammen. Desuden, og med særlig relevans til alt, hvad disse gennembrud betyder for denne kultur og planet, hvordan og hvorfor meteret bruges til at lokalisere overts og withholds og befri personen for deres skadelige virkninger – samt de nøjagtige mekanikker og fænomener, der ligger til grund for denne teknologi:

  • Rudimenter – hvad de er, og hvorfor ingen session nogen sinde begynder uden dem;
  • Tonearm – hvorfor den er et mål for det ansvar, præclear tager;
  • Reaktiv bank – mængden af bank er omvendt proportionel med mængden af ansvar;
  • Evne – hvordan en bestemt evne kan genskabes ved håndtering af ansvar;
  • Store overts – hvorfor de ikke altid giver udslag på et meter til at begynde med, og hvordan man letter mindre overts for at nå en, der er større.
  • Identitet – den primære knap på tidssporet;
  • KRC-trekanten – hvordan den bruges ved auditering, og hvorfor auditoren er overordnet til alle dens punkter;
  • Energi – hvordan man kan afbrænde kul for at frembringe varme, og hvordan dette relaterer til auditering.

Med hensyn til hvad disse data betyder for clearing og frembringelsen af OT’er, ville Hubbard i et policybrev, der kort efter blev publiceret fra Saint Hill, beskrive disse foredrag som de vigtigste kursusbånd, der nogensinde var blevet publiceret. Med det i tankerne udtalte han:

”Det har taget mig næsten ti år at bygge en bedre Bro. Tja, jeg har ingen skrupler omkring den her. Den vil holde til alle byrder og belastninger. Vi kender aberrations grundlæggende knapper fuldt og helt, og I vil så sandelig aldrig blive de samme igen.”

Der er også inkluderet et indspillet L. Ron Hubbard budskab fra 11. marts 1960 med data, der har direkte at gøre med HCS-kurset. Det var henvendt til studerende på et sydafrikansk ACC, der bestod af en afspilning af foredragene fra HCS og 1. ACC i Melbourne. Indspilningen, der har titlen ”Særligt kursusbånd – sydafrikansk ACC”, har aldrig været tilgængelig, og den præsenteres her for første gang.

« ACC-foredrag