Kongresforedragene er LRH’s særlige begivenheder, der indeholder hans bekendtgørelser af hvert eneste af de nye banebrydende gennembrud. Det var både auditorer og præclears, erfarne scientologer og folk, der slet ikke kendte til emnet, der deltog.

Kongresserne

L. Ron Hubbards søgen efter svar på Menneskets gåder omfattede mere end tre årtier med undersøgelser, der førte til opdagelsen af det reaktive sind og udgivelsen af Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed.

Og dog, uagtet at forskningen frem til maj 1950 havde været temmelig omfattende, så var han i de følgende årtier nærmest helt utrættelig.

Mens han forsøgte at imødekomme en bevægelse, der spredtes som en steppebrand i kølvandet på Bog Et, arbejdede Hubbard med case efter case, der gav ham et bredt udsnit af den menneskelige eksistens i al dens storhed, nedværdigelse og kompleksitet. På denne måde fortsatte han med at instruere auditorkurser samtidig med, at han personligt arbejdede med disse cases, hvilket resulterede i en stadig strøm af gennembrud, der begyndte med opdagelsen af theta … der lod tæppet gå for tidligere liv … og med endnu flere forbløffende afsløringer, såsom tilværelsens whole track, opdagelsen af livsenergi … individets potentiale som opererende thetan … metoderne til eksteriorisering … og parallelt med alt dette, og på kun fire år … hele udviklingen af emnet fra Dianetik til Scientologi.

Men, som L. Ron Hubbard sagde, for virkelig at få materialerne anvendt på andre, var opgaven at gå ned under menneskets nuværende niveau. Mere specifikt, i og med at han havde indkredset Scientologis grundlæggende love og aksiomer, havde han nu grundlaget for al fremtidig forskning i og kodificering af materiale og processer, der var nødvendige for at gøre opnåelsen af deres fulde potentiale tilgængelig for alle thetaner.

Og således gik det til, at mens han fortsatte med at arbejde med auditorer og instruere dem på avancerede instruktionskurser (ACC’er) og professionelle kurser, blev hans opdagelser optaget i form af mere end 3.000 foredrag, som trin for trin og i deres helhed giver det store overblik over og forståelse af det menneskelige sind og tilværelsens hemmeligheder, som udgør Scientologi i dag.

Indeholdt i den fortløbende udvikling har vi de milepæle, gennembrud af en sådan størrelsesorden, at de udgør det næste kolossale skridt fremad i bestræbelserne på at bygge en Bro, som alle vil være i stand til at krydse. Disse milepæle – disse kæmpespring – er præcis, hvad man finder i Hubbards kongresforedrag.

Nu er de her, og for første gang er de alle tilgængelige for dig.

Når det drejer sig om ”at være der med Ron”, er der ikke noget, der er tættere på end at lytte til hans kongresforedrag. Og det er præcis, hvad han havde til hensigt, da han først præsenterede dem. Kongresserne var i tilgift til hans uddannelsesforedrag til auditorer i løbet af den daglige instruktion, og de var en meget mere sjælden affære – hver især en begivenhed i sig selv!

Typisk blev de holdt to gange om året, oftest i London og Washington, D.C. – dog også på så forskellige steder som Phoenix, Melbourne og Johannesburg – kongresser blev besøgt af folk fra hele verden: auditorer og præclears, nye som gamle scientologer og endda deres ikke-scientologiske venner – alle var velkomne.

Og det, de hørte, var Rons bekendtgørelser om hans sidste gennembrud og opdagelser – der hver især åbnede en ny dør til personlig frihed og evne og således udgjorde den næste byggesten i den Bro, vi har i dag.

Hver foredragsrække indeholder en fuldstændig samling af Dianetik og Scientologi teknologi, der detaljeret beskriver både dens brug i auditering og dens anvendelse på alle livets områder – med henblik på at skabe en ny civilisation. I den henseende indeholder kongresforedragene de programmer fra Hubbard, der skal anvendes af alle scientologer i deres egen aktivitetszone, og her har vi således de vitale elementer, der skal til for at cleare planeten.

Men først og fremmest vil de bidrage til jeres personlige fremskridt. For her bliver fælderne afsløret, en efter en, og her får du den viden, der skal til for at undgå dem for evigt. Det er derfor, at kongresserne er de foredrag, som alle scientologer skal lytte til.

Selvom hver kongres har sit eget emne, og de kan høres hver for sig uden tidligere studium, så er et kronologisk studium til stor hjælp, da du så kan se, hvordan emnet gjorde fremskridt, og hvilke højdepunkter der fandtes i denne udvikling.

Men uanset hvilken kongres, du lytter til, vil du ønske, du havde dem alle. For L. Ron Hubbards kongresforedrag indeholder langt mere end de skelsættende fremskridt, der byggede Broen til fuldkommen frihed. Der er også den specielle stemning, der bidrager med noget mere. Det er det, som scientologer taler om, når de prøver at beskrive den enestående følelse, man får, når man lige har lyttet til Ron. Og her går den samlede oplevelse langt ud over selve de utrolige data. Kongresserne er selve essensen af, hvad millioner har lært at kende og elske som ”Rons foredrag”.