Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

1. ACC i Melbourne

1. ACC i Melbourne

1. ACC i Melbourne

Efter en velbesøgt kongres, hvor han overbragte et særligt budskab til australske scientologer om deres særlige ansvar for Scientologi, præsenterede LRH noget af endnu større betydning på det første ACC i Melbourne. For da der nu var kortlagt adskillige ruter til clear, vendte han tilbage til det højere mål, opererende thetan, hvis potentiale han kortlagde i Philadelphia Doktoratkurset og Scientologi 8-8008. Ved at trække på senere opdagelser havde han ikke alene afdækket den største hindring for at opnå OT og faktisk for nogen som helst case-fremskridt, men havde overvundet denne barriere med teknologien om overts og withholds, der gør det muligt for alle at opnå det centrale element i case-fremskridt: Ansvar. Fra vejen til OT og hvordan den afhænger af valens-skift til anatomien og håndteringen af individuering og fra forholdet mellem withholds, og hvad der forekommer at være ”ingen bank”, til thetanens univers; her er den teknologi, som åbnede døren til stigende niveauer af åndelig frihed og i sidste ende selve OT. Med hensyn til hvad disse opdagelser varslede, erklærede Ron: ”Med det første ACC i Melbourne tager vi hul på en ny æra i Scientologi: større, bredere og mere succesfuld end noget, vi har set før.”

Læs mere
køb
3.200 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 32

Mere om 1. ACC i Melbourne

Bare gå i gang med at auditere! Du kan ikke høre, hvad pc sagde, jamen så sæt dit øre helt hen til hans ansigt! Og det ser ud som om, han prøver at blowe eller sådan noget, eller han ser meget nervøs ud, jamen hold ham fast på stolen! Og du tror ikke, han lytter særlig meget til dig, så giv ham en fast kommunikationslinje med en arm.

Men du er en auditor, og som sådan er du ikke en uvigtig person, og som sådan er din interesse i casen essentiel. Og det er det allerførste og allervigtigste, og I får mest auditering udført ved at auditere! Er I med?” — L. Ron Hubbard

I september 1959 var den sovjetiske leder Nikita Khrusjtjov i USA. På trods af at spændingerne mellem verdens to ”supermagter” tilsyneladende var kølnet af, hvilket havde ført til dette møde med den amerikanske præsident Eisenhower, så forbløffede den russiske leder sine amerikanske værter med en direkte og brutal tale om muligheden for atomkrig. Og det var virkelig en trussel, som fortsat fyldte meget i folks bevidsthed og i kulturen, hvilket blev dramatiseret i filmen On the Beach, der viste en planet, som var ødelagt af tredje verdenskrig.

Der var dog også, som portrætteret i filmen, en del af verden, som i det mindste midlertidigt overlevede holocaust – Australien. Og Australien var i høj grad i fokus, da Ron talte om den sydlige halvkugle som det eneste område, der nogensinde ville have en chance for at overleve en atomkrig – forudsat at det var selvforsynende – fordi en sådan krig med største sandsynlighed ville foregå på den nordlige halvkugle. Derudover var nationen hjemsted for en blomstrende og hurtig ekspanderende field med scientologer, hvor HASI Australien i sit tidsskrift Communication endda forudsagde, at ”måske vil Australien skabe det første samfund, der er 100 % baseret på Scientologi.”

Sådan var det, da Ron i begyndelsen af november 1959 forlod England og efter en mellemlanding i Calcutta landede i Melbourne den 5. november for at holde en kongres, der videregav det ansvar, australske scientologer må påtage sig for verden som helhed. Og i betragtning af, at det var den første kongres nogensinde, der blev holdt af Ron i Australien, blev resultatet – som en lokal udgivelse beskrev det – ”en gigantisk kongres”, hvor hundreder af vildt entusiastiske scientologer og deres venner var til stede.

Men selv om Ron virkelig leverede et meget specielt budskab til australske scientologer om deres centrale betydning for fremtiden for alle væsner på denne planet, var det bare en introduktion til, hvad han ville fremlægge for dem. For, som traditionen foreskrev, havde han også skemalagt et ACC. Det begyndte den 9. november på Spring Street 157, hovedkvarteret for HASI Australien, med en deltagerliste på 40 særligt udvalgte auditorer fra både Australien og New Zealand. Og som disse auditorer snart ville opdage, så repræsenterede dette ACC en fuldstændig ny retning:

”Den grundlæggende lærebog til dette kursus er Scientologi 8-8008. De første foredrag, der ligger umiddelbart før dette kursus, var Philadelphia-foredragene fra efteråret 1952 – 64 timers foredrag. Det er de sidste foredrag, som kommer lige før dette kursus. Så vi har taget et forfærdelig stort spring på tidssporet. Kan I se det?”

Med hensyn til det, Ron kommunikerede, og præcis hvad det betød at vende tilbage til 1952 og Philadelphia Doktoratkursus, blev det opsummeret i målet opererende thetan. For efter at have kortlagt potentialerne for en thetan i sin oprindelige tilstand, havde Ron brugt de efterfølgende år på at gå lavere ned på gradienten til Menneskets nuværende niveau og udvikle processer, der nåede alle cases, og procedurer, som alle auditorer kunne anvende. Som resultat var det overordnede formål blevet en sikker opnåelse af clear for størstedelen af alle cases, der ikke nemt kunne opnå denne tilstand og derfor også havde rehabiliteringen af OT-evner uden for rækkevidde. Men nu, med adskillige ruter, der var blevet udforsket og kodificeret – og som rutinemæssigt og med sikkerhed frembragte clears – kunne Ron vende tilbage til det højere mål – opererende thetan. Han havde virkelig afdækket den grundlæggende forhindring, der lå på tværs af vejen til OT – eller for den sags skyld, på tværs af vejen til ethvert case-fremskridt. Og med hensyn til betydningen af dette:

”Se, I auditerer hen imod en definition, og den definition er: ’villig og vidende årsag over liv, materie, energi, rum og tid,’ som selvfølgelig ville inkludere postulater, betragtninger og thetaner. Og det er definitionen på en OT.”

Det var faktisk sådan, som Ron også fortalte disse studerende, at den eneste rute til OT var gennem Ansvar. Og i dette 1. avancerede instruktionskursus i Melbourne fremsætter han den storslåede teknologi til at opnå den centrale komponent i al case-fremskridt – nemlig teknologien med Overts og Withholds:

  • Valensskift – hvordan vejen til OT afhænger af at skifte valenser;
  • Reglen om den svage valens – hvad den er, hvorfor den skal håndteres og hvordan;
  • Individuering – dens kilde og den rolle, kommunikation spiller for at gøre det af med den;
  • Dømmekraft – evnen til at evaluere relative vigtigheder, og hvordan frihed afhænger af den;
  • Evnen til at lave postulater uden konsekvens – hvordan det hænger sammen med rehabiliteringen af OT;
  • Dårlige erfaringer – hvordan de slettes med overten, ikke motivatoren;
  • De vigtigste hændelser på sporet – alle detaljerne, inklusive hvordan de skaber ridges samt lokalisering og håndtering af dem;
  • Tonearmen – hvordan man får den ned og får den til at give en clear meter-aflæsning.

For at opsummere det hele, så havde Ron tilvejebragt en teknologi, der ikke bare spænder over alle typer auditering og ligger til grund for case-fremskridt på alle niveauer; men den bryder også selve de barrierer, som møder ethvert væsen, der stiger op mod større og større niveauer af åndelig frihed. Da Ron postulerede alt, hvad det betød, ville han derfor efterfølgende tale om et splinternyt syn, der førte til en splinterny Jord.

« ACC-foredrag