Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Foreningskongressen

Foreningskongressen

Foreningskongressen

Denne historiske kongres bekendtgør foreningen af emnerne Dianetik og Scientologi med udgivelsen af Dianetik 55! Indtil nu havde de hver især været aktive i deres eget område: Dianetik beskæftigede sig med Mennesket som menneske – de første fire dynamikker, mens Scientologi beskæftigede sig med selve livet – den femte til den ottende dynamik. Den formel, der kom til at fungere som grundlaget for al fremtidig udvikling, var indeholdt i et enkelt ord: Kommunikation.Det var et altoverskyggende gennembrud, som Ron senere kaldte: ”Den fantastiske opdagelse i Dianetik og Scientologi.” Her er så foredragene fra da det skete.

Læs mere
køb
2.100 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 16

Mere om Foreningskongressen

Lad os finde ud af, hvor duelig en fyr kan blive, og hvor fri, han kan blive. Og hvis vi opdager det, vil vi øjeblikkeligt opdage, hvorfor forskning og efterforskning i området Dianetik og Scientologi vil fortsætte med at udvides – fordi retningen mod evne er den eneste retning, den nogensinde virkelig har haft. Jo mere duelig vi kan gøre en person, jo mere fri er han. Jo flere dynamikker han overlever langs, jo mere beingness er han. Og således er vi duelige, hvis vi stræber efter evne. – L. Ron Hubbard

I efteråret 1954 spredtes rygtet, at L. Ron Hubbard ville tale til en enestående kongres – en, der blev sponsoreret af såvel Hubbard Dianetics Research Foundation som Hubbard Association of Scientologists International. Det fælles sponsorat var betydningsfuldt, for det tilkendegav genforeningen af Dianetik og Scientologi, såvel fysisk som filosofisk.

Før dette havde hvert emne virket uafhængigt. Dianetik henvendte sig til Mennesket som menneske på de første fire dynamikker, mens Scientologi havde at gøre med hele livet – den omfattede dynamik fem til og med otte.

Med flytningen af den oprindelige Hubbard Dianetics Research Foundation fra Elisabeth, New Jersey til Phoenix, hvor HASI lå, påtog Ron sig fuldt ud at besvare to spørgsmål i lyset af alt, hvad der var sket siden 1950: og ”Hvad er Scientologi?”

Så den 28. december 1954 samledes et stort publikum i Phoenix, Arizona, til Foreningskongressen. Den blev i Journal of Scientology beskrevet som ”det vigtigste, der nogensinde er sket under sammenkomster i Dianetik og Scientologi”, og det var passende ord.

For Hubbard lagde ud med udgivelsen af en ny bog, Dianetik 55! Her var den fuldstændige gendefinering af såvel Dianetik som Scientologi, der integrerede fire års forskning til et sammenhængende hele. Væsentlige spørgsmål om Menneskets og livets natur, der oprindeligt blev rejst i slutningen af Bog Et, var nu blevet besvaret i Scientologi med isoleringen af den menneskelige ånd og kendsgerningen eksteriorisering. Dette kastede på sin side nyt lys over den sande natur i og kilde til engrammer, aberration og det Reaktive Sind, og dermed var cirklen sluttet. L. Ron Hubbard kaldte derfor denne nye lærebog ”Den anden bog i Dianetik”.

Herefter ville begge emner gå frem sammen. Og med det for øje afslørede han næste trin – et gennembrud, der ikke blot ville revolutionere auditering, men hele området menneskelige forhold. Det gennembrud var den hidtil ukendte Kommunikationsformel – præcise principper, der for første gang definerede perfekt kommunikation.

I disse foredrag definerede Hubbard ikke blot anvendelsen af Kommunikationsformlen i session, men også med hensyn til en persons kommunikation med andre, med sig selv, sin krop og det fysiske univers. Disse opdagelser omfattede og afklarede mekanismerne i spil og tilfangetagelse, samt hvorfor det fysiske univers varer ved, og endog hvorfor et levende væsen har et Reaktivt Sind.

Disse foredrag var så vigtige, at optagelserne kom på rundtur til organisationer internationalt for at give alle udøvere af Dianetik og Scientologi den teknologi, som L. Ron Hubbard senere omtalte som den store opdagelse i Dianetik og Scientologi. For magien i kommunikationscyklussen, der blev afsløret på denne kongres, er det grundlæggende i auditering og den væsentligste årsag til, at den virker.

Her er så de gennembrud i kommunikation, der ligger til grund for alt liv.

« Kongresforedrag