Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Tanke, emotion og anstrengelse

Tanke, emotion og anstrengelse

Tanke, emotion og anstrengelse

Med kodificeringen af aksiomerne kom metoderne til at kontakte afgørende punkter i en case, hvilket kunne løse op for al aberration. Grundlæggende postulater, Primær tanke, Årsag og Effekt og deres virkning på alt fra hukommelse og ansvar til personens egen medvirken til at give engrammer styrke – disse anliggender bliver kun taget op i denne foredragsrække. Her er også den mest komplette beskrivelse af Servicefaksimile fundet hvor som helst – og hvorfor opløsning af det fjerner en persons selvskabte manglende evner.

Læs mere
køb
3.000 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 21

Mere om Tanke, emotion og anstrengelse

En person kan på et hvilket som helst tidspunkt af egen fri vilje pludselig sige: ’Jeg vil være.’ Jeg er sikker på, at der er nogle få mennesker her, som ikke har haft oplevelsen af at være blevet ubarmhjertigt slået ud, og livet er gået forbi dem, og de blev trådt på, og de har været syge i lang tid, og pludselig uden nogen tilknyttende grund til – hvad end det måtte være, siger de pludselig: ’Godt, jeg vil være.’ Og pludselig holder de op med at være syge og begynder at blive effektive og begynder at udrette ting og går videre fremad. Fantastisk. – L. Ron Hubbard

I efteråret 1951 var verden optaget af en ny krig i Korea. Både USA og Kina var gået ind i striden, og konflikten truede med at komme ud af kontrol. Amerikanske overskrifter tilskyndede til nationalt beredskab over for et forestående russisk angreb. Mennesket var i fare fra kræfter, der var uden for dets kontrol.

Men der var en helt anden slags eksplosion under opsejling – en, der radikalt skulle ændre denne vedvarende opfattelse af ”Mennesket, ofret”. Dets epicenter var Wichita, Kansas, og specifikt Douglas Street 211, det travle centrum for en voksende og vital Dianetik bevægelse.

Studerende kom fra alle hjørner af USA for at lære om auditering og overvære L. Ron Hubbards ugentlige foredrag, som der blev set meget frem til. Her afsløredes resultaterne af hans fortsatte forskning, der havde lukket op for endnu flere hemmeligheder i det menneskelige sind under de 17 måneder siden udgivelsen af Dianetik.

I oktober, hvor Ron kodificerede denne viden i Logikkerne og Aksiomerne, afslørede han dem for en specielt sammenkaldt konference af auditorer. I løbet af en række på ti foredrag, Logikkerne og Aksiomerne, tydeliggjorde han ikke blot alle forudgående opdagelser, men han satte en tydelig ny retning for det, der skulle komme. For blandt Hubbards gennembrud lyste en faktor op over alle de andre: SELV-DETERMINISME.

Således var Mennesket ikke et blad, der blev blæst omkring af forandringens vinde. Den hårde, kolde kendsgerning, der dukkede op fra Aksiomerne, var, at et væsen kun blev aberreret gennem dets eget samtykke.

Således fremkom en helt ny dimension til håndteringen af cases. Mens stimulus-respons-mekanismen med ANSTRENGELSE var blevet udforsket i Dianetik, og kompleksiteterne ved EMOTION var blevet kortlagt i Videnskaben om overlevelse, blev en faktor fundet, der lå til grund for begge, og som holdt aberration på plads: TANKE.

For at tage fat på alle tre punkter, TANKE, EMOTION og ANSTRENGELSE, udviklede Ron de ”Femten Akter” i Avanceret Procedure, og i november udgav han de samlede opdagelser i en ny bog, Avanceret Procedure og aksiomer.

Dernæst bekendtgjorde han, at der skulle afholdes et professionelt kursus senere den måned, hvor han ville undervise i anvendelsen af alt, hvad lærebogen indeholdt. Ansøgere fik at vide, at de personligt skulle være til stede i Wichita Foundation – og det var de i stort antal. Således begyndte det professionelle kursus og de elleve foredrag, der udgør foredragsrækken Tanke, emotion og anstrengelse.

Vigtigst blandt de gennembrud, L. Ron Hubbard afslørede, er den oprindelige og mest fuldstændige definition og beskrivelse af SERVICEFAKSIMILET, som udførligt forklarer de mekanismer, hvormed et væsen postulerer sine egne sygdomme og manglende evner. Så her var mekanismerne i denne dramatisering og alt, hvad der lå bag den – fra POSTULATER og PRIMÆR TANKE til strukturen i TRO og vejen til FULDT ANSVAR.

Kort sagt, her er hele udviklingen fra kodificeringen af Logikkerne og Aksiomerne (foredragene Logikkerne og Aksiomerne) til de teknikker, som anvendes i Avanceret Procedure, hvor man anvender gennembruddene i disse aksiomer (bogen Avanceret Procedure og aksiomer), til det professionelle kursus med instruktion i fuld brug og anvendelse (foredragene Tanke, emotion og anstrengelse).

Her er så alle de gennembrud, der udgjorde vendepunktet fra Dianetik til Scientologi og fra EFFEKT til ÅRSAG.

« Grundstenene