Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Videnskaben om overlevelse

Videnskaben om overlevelse

Videnskaben om overlevelse

Den mest brugbare bog, som du nogensinde kommer til at eje. Denne bog er opbygget omkring Hubbard Skema over Vurdering af Mennesker, Videnskaben om overlevelse og den giver den første nøjagtige forudsigelse af menneskelig adfærd. På skemaet kan man se alle de forskellige manifestationer på en persons overlevelsespotentiale, opdelt fra højest til lavest. Dette er med andre ord den komplette bog om Toneskalaen. Hvis man bare kender et eller to af en persons karaktertræk, kan man ved at bruge dette skema udpege vedkommendes position på Toneskalaen og dermed også kende resten. Således opnår man et nøjagtigt fingerpeg om hele hans eller hendes personlighed, adfærd og karakter. Før denne bog var verden overbevist om, at cases ikke kunne forbedres, men kun gå ned ad bakke. Videnskaben om overlevelse fremlægger idéen om forskellige case-tilstande og den splinternye idé, at man kan gøre fremskridt op ad Toneskalaen. Her har vi med andre ord grundlaget for vore dages gradkort.

Læs mere
køb
340 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: Indbundet
sider: 752

Yderligere formater

Lydbogs-cd 340 DKK Se flere

Mere om Videnskaben om overlevelse

Dianetik afslørede det tidligere ukendte reaktive sind, der slavebandt Mennesket, og auditeringsprocedurer til at skille sig af med det. Men det var kun Plan A, der lagde grunden for videre forskning i livskraften.Her er så theta (livskraft) og MEST (det fysiske univers af Materie, Energi, Rum [engelsk: Space] og Tid) og deres indbyrdes påvirkning, hvilket er livet selv. En del af dette er også Toneskalaens struktur og grunden til, at en person går ned ad den samt redskaberne til at gå op ad den. Denne bog er bygget op omkring det nu legendariske Skema over Vurdering af Mennesker, og giver en fuld beskrivelse af en persons reaktioner, karaktertræk og adfærdsmønstre ved enhver given emotion. Hvis man bare kender et eller to af en persons karaktertræk, opnår man et nøjagtigt fingerpeg om hele hans eller hendes personlighed, adfærd og karakter. Derefter kan man med helt nye typer af auditering slippe hele det iboende theta-potentiale fri hos en person, så han kan bevæge sig op mod højere niveauer af frihed. Så her er de grundlæggende gennembrud, der ligger til grund for selve Gradkortet.

Blandt emnerne indeholdt heri er:

  • Toneskalaen
  • De grundlæggende love for theta – affinitet, realitet og kommunikation
  • Dynamikkerne
  • Personers og gruppers handlingsmønster, udseende, optræden og adfærd med hensyn til Emotion, Tale, Håndtering af kommunikation, Realitet, Seksuel adfærd og børn, Omgivelserne, Værdi for samfundet, Etik, Sandhed, Mod, Ansvar, Vedholdenhed og mere
  • Grundprincipperne for auditering
  • Mekanismerne i aberration
  • Nye typer auditering inklusive Straight Memory og Lockscanning – auditering, der frigør en persons theta, som er fanget i det reaktive sind
  • Hvordan man stiller diagnoser og auditerer enhver case

Videnskaben om overlevelse er den vigtigste håndbog for enhver auditor og indeholder metoder til at forudsige menneskelig adfærd i selve livet. Og det er grunden til, at det er den mest brugbare bog, du nogensinde kommer til at eje.

« Grundstenene