Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Clearing-kongres i London

Clearing-kongres i London

Clearing-kongres i London

Den lange jagt på sandheden, den indviklede rejse fra kultur til kultur, den farlige søgen i områder, få nogen sinde havde set og færre vovet sig ind i – L. Ron Hubbards mest berømte foredrag nogen sinde, Historien om Dianetik og Scientologi. Det er kun det første storslåede foredrag! Derefter kommer det vældige resumé af Scientologi – fortid, nutid og fremtid. Hubbard begynder med fortiden, fra sit nuværende fordelagtige standpunkt af clear, og ser tilbage på hver eneste tidligere opdagelse hele vejen til de første clears han lavede i 1947. Hvad det afslørede var svaret på spørgsmålet: ”Hvad skete der med resten af banken, i det øjeblik de opnåede clear? ” Hvis spørgsmålet var overraskende, så var det, som svaret afslørede, løsningen på total stabilitet. Så her er ikke kun opdagelsen af, hvad der forhindrer en præclear i at ”slette” sine mentale indtryksbilleder, men en åbenbaring, der ret bogstaveligt besvarer spørgsmålet om, hvordan livet formede sig i skabelsesøjeblikket. Alt dette åbnede for et nyt panorama af gøren, som bredte sig ud over hver dynamik, og som blev opsummeret af udtrykket ”Skab ro og orden”. Så, ja – L. Ron Hubbard begyndte med et storslået blik på fortiden, men da kongressen var overstået, handlede det om den historie, der fortsætter med at udfolde sig hver dag, Fremtiden for Scientologi og den vestlige civilisation.

Læs mere
køb
1.100 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 6

Mere om Clearing-kongres i London

”Jeg vil gerne fortælle jeg noget om Dianetiks og Scientologis historie – noget som jeg ikke har betroet nogen før.

”Kunne I tænke jer at høre det?” –  L. Ron Hubbard

Det var 18. oktober 1958 i Royal Empire Society Hall i London.Og med disse ord indledte L. Ron Hubbard, hvad der skulle blive hans mest berømte foredrag nogensinde. For her var hans personlige fremstilling af den lange rejse for at tilvejebringe en ny tilstand af væren, Mennesket havde drømt om i mere end 2.500 år ... en historie der kun kunne fortælles af manden, der gennemlevede den ...Historien om Dianetik og Scientologi.

Som det fremgår af hr. Hubbards indledning, skulle det blive den til dato mest omfattende udtalelse om, hvad der motiverede hans søgen efter svarene på Menneskets gåder. Med hensyn til, hvad der fik ham til at fortælle denne historie på det sted og på det tidspunkt, er det første svar indlysende: Clearing.

Der var gået mere end et år, siden han sidst havde været i England, og dog var dét, der gjorde denne landvinding mulig, faktisk begyndt i løbet af det tidligere ophold. For det var, da han udviklede processer til at få fat i enhver case (Kontrol, Kommunikation og Havingness – Kongres om radioaktiv stråling, kontrol og sundhed i London), som igen havde ansporet ham til at udvikle nye metoder til at uddanne auditorer (træningsøvelser – Frihedskongressen), som revolutionerede auditor-uddannelse.

Men der var endnu mere – og det havde i allerhøjeste grad noget at gøre med, hvorfor dette var tidspunktet for det nu legendariske foredrag. Og selvom det måske ikke forekommer så indlysende i dag, fremstod titlen alene som en ledestjerne for de, der var til stede tilbage i 1958: Dianetik.

Jo, i året 1958 var det en realitet, at andre – ved hjælp af Scientologi – var i stand til at skabe clears. Men som han forklarede:

”De første clears blev lavet i 1947, og så prøvede jeg at lære andre at gøre det. Og ganske hurtigt og kvikt, på ti år, var jeg i stand til at gøre det. Det tog kun ti år, hvilket er ret godt.”

Selvfølgelig, 1947 går forud for udgivelsen af Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed.Det var i særdeleshed hr. Hubbards indledende udvikling og udøvelse af Dianetik fra 1947 til 1949 (og det efterfølgende krav fra andre om at lære mere så de også kunne auditere) som ansporede til udgivelsen af Bog Et. Og hvis nogle af de tilstedeværende stadig skulle have det fejlagtige indtryk, at den løbende succes med clearing kunne tilskrives nyere processer fra de forudgående ti år før dette tidspunkt, manede hans næste udtalelse det i jorden for evigt:

”Reel clearing afhang af, hvor dygtig auditoren var til at auditere, og det var den eneste virkelige forhindring! ”

Betydningen af den opdagelse rakte langt ud over blot løsningen af problemerne omkring auditoruddannelse. Fordi selvom disse auditorer nu lavede clears, så var der stadig spørgsmålet om hastighed tilbage: Hvor hurtigt kunne det gøres? Ydermere, hvis det, der forhindrede clearing, var ”auditorens færdighed”, hvad var så den reelle virkningsgrad af tidligere processer, som så ud til ”ikke at virke” i hænderne på mindre dygtige auditorer? Disse var de spørgsmål, som åbnede for helt nye horisonter med henblik på clearing og bragte Hubbard tilbage til udgangspunktet mht. emnet Dianetik:

”Jeg blev temmelig rød i hovedet sidste år, da jeg fandt ud af, at jeg ikke nøjagtigt vidste, hvad jeg lavede i 1947, da jeg lavede clears. Det bemærkelsesværdige ved dette er, at jeg på en eller anden uvidende, fumlende facon dybest set vidste det, men jeg kunne ikke formulere det. Jeg kunne ikke beskrive det.”

Alle faktorer vedrørende clearing, hver af de på hinanden følgende gennembrud fra begyndelsen til nutid, skulle frembyde det svar, han havde ledt efter siden 1947. Mere specifikt stammede et endnu mere forbløffende gennembrud fra hans opdagelse af den virkelig kilde til mentale indtryksbilleder, der besvarede et stadig stående spørgsmål med hensyn til alle disse clears – ”fuldstændig stabile clears” – han havde frembragt så mange år tidligere:

”I ti år kunne jeg ikke give nogen forklaring. Hvad skete der med resten af banken? ”

Svaret var ikke sletning. Det blev snarere fundet i et udtryk, der markerede den næste store milepæl i Dianetik og Scientologi: At konfrontere.

Her er så den dramatiske historie om, hvordan Hubbard vendte tilbage til de oprindelige Dianetik procedurer fra 1947, anvendt med den absolut seneste Scientologi teknologi. Hvad dette derefter skabte var en ny bølge af clearing, Hubbard senere hen beskrev med overskriften: ”Noget er sket!!!”

Men det var faktisk kun begyndelsen. For hvad der overgik alt det andet og gik langt ud over auditeringssessionen var anatomien af forvirring og orden.Det løser den ældgamle gåde om skabelse og er substansen bag ”Skab ro og orden”, som nu optræder i hvert eneste Hubbard Kommunikationskontor (HCO) og det er stadig den dag i dag det overordnede princip for, hvad en scientolog gør.

Så ja, Clearing-kongressen i London blev afholdt på det helt rigtige tidspunkt og sted.For selvom den begyndte med fortiden, Historien om Dianetik og Scientologi, så havde L. Ron Hubbard på det tidspunkt, da den var færdig, fået en endnu mere dramatisk historie på plads, en der fortsat udvikler sig hver dag: Fremtiden for Scientologi og den vestlige civilisation.

« Kongresforedrag