Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Frihedheds-kongressen

Frihedheds-kongressen

Frihedheds-kongressen

Selv om der kun var gået et par måneder siden hans sidste kongres, kunne den næste her ikke vente på sig. L. Ron Hubbard kaldte den Frihedskongressen, fordi den begyndte 4. juli – på den amerikanske uafhængighedsdag – og fordi kongressen ville handle om friheden fra menneskelig forvirring. Det var specifikt anvendelsen af CCH’erne, som havde opnået et nyt niveau for case-fremskridt. Nu kunne en erfaren auditor auditere et én dag gammelt barn, en person i koma, en totalt psykotisk person og vigtigst af alt en person i rigtig god form. Der var dog et problem. CCH’ernes effektivitet afhang af auditorens egen case og toneniveau – faktisk Tone 40. Hvordan kunne disse processer, der kunne nå en hvilken som helst case, anvendes bredt, hvis hver eneste auditor først skulle hæve sin egen case op til clear? Svaret revolutionerede uddannelse og auditering: Upper Indoctrination træningsøvelserne (TRs). Hvad angår deres betydning for hver eneste scientolog – de gør mere end bare at undervise én i auditorfærdigheder, de laver bogstaveligt talt en ”syntetisk clear”. Og det er bare begyndelsen på, hvad du vil høre. For når Upper Indoc ankommer til Frihedskongressen – så sker det med et brag! På toppen af Toneskalaen – Tone 40 – direkte og bullbaitet! Her er ikke blot den korrekte udførelse af disse færdigheder, men også al den tilhørende humor i hr. Hubbard træning – i en kongres så livlig, at du bliver nødt til at minde dig selv om, at det ikke bare er underholdning!

Læs mere
køb
1.900 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 16

Mere om Frihedheds-kongressen

Vi skal til at have en kongres næsten med det samme.

Vi kalder den Frihedskongressen, fordi den starter den 4. juli 1957, og fordi det hele handler om frihed fra menneskelig forvirring. –  L. Ron Hubbard

Sådan lød hr. Hubbards bekendtgørelse i juni-udgaven af Ability tidsskriftet. Og datoen kunne ikke have været mere passende. For det, der var ved at blive sluppet løs, var en frihed som USA’s grundlovsfædre, der underskrev Uafhængighedserklæringen i 1776, ikke kunne have forestillet sig.

Hvad angår vigtigheden – ”næsten med det samme” – havde Hubbard allerede leveret to kongresser og to avancerede instruktionskurser i de forløbne seks måneder. Desuden var han også kun lige vendt tilbage fra London, hvor han havde lagt sidste hånd på sin sidste bog, Alt om radioaktiv stråling.Men til trods for de overskrifter den skabte på verdensplan, hvad angår national overlevelse her og nu, havde hans forskning om stråling faktisk givet en langt større teknisk opdagelse hvad angår evig frelse: Kontrol, Kommunikation og Havingness (CCH).

Deres betydning som processer kunne ikke overdrives. De gav den afgørende opdagelse for at få enhver case til at bevæge sig opad, og alt dette kom fra erkendelsen af, hvor langt det moderne menneske var sunket:

”Hvis vi før troede, at en person var 10 procent thetan og 90 procent krop, talte vi højst sandsynligt om de mennesker, som havnede i Scientologi. Vi talte ikke om publikum.

Det er ikke 10 procent/90 procent, det ville være noget i stil med en hundrededel eller en tusindedel af en procent thetan og resten, krop og kredsløb. Der er kun lige væsen nok til stede til at fylde maskineriet med energi.”

Og der lå problemet. For, som han videre beskrev det, med så lidt thetan til stede i præclear, afhang effektiviteten af CCH’erne meget af auditoren:

”Den er snarere afhængig af, at I er i stand til at få dem til at samarbejde med det rigtige at gøre fra et toneniveau, der er højt nok, så de ikke, kredsløbsmæssigt, kan modstå det.”

Så ja, i tillæg til auditeringsfærdigheder, er disse processer ikke så lidt beroende på auditorens toneniveau, på hans egen case. På den ene side var det ikke et nyt problem, og uddannelsen af auditorer havde i lang tid inkluderet auditering af deres egen case med de sidste nye teknikker. I de tidligere år blev auditorer nogle gange restimuleret af deres præclears engrammer. Men nu med CCH’er – processer der var så kraftfulde, at de kunne få hul på enhver case – nåede restimulering af auditorer et helt nyt niveau. Desuden opdagede hr. Hubbard, at restimulering af auditorer faktisk forhindrede dem i at få resultater på deres præclears. Faktisk kræver leveringen af CCH’er, at auditorens case er på et meget højt niveau – nemlig Tone 40 – en clear!

Det var denne vanskelige situation: hvordan man auditerer nok auditorer til clear, så denne teknologi kunne gøres vidt tilgængelig. Som han snart fandt ud af, kunne det ikke lade sig gøre:

”Du ville starte med en eller to eller tre. Nu og da har auditorer foreslået mig, at jeg auditerede nogen op til clear, og så får denne person til at auditere to folk, og så auditerer hver af disse to, og så ville vi have det hele arrangeret. Ja, det er alt sammen fint nok, der er intet forkert med det, bortset fra at det ikke vil fungere; det ville ikke fungere. På det tidspunkt, hvor man kommer ud til det fjerde led, ville man have tabt noget et eller andet sted.”

Men Hubbard håndterede problemet. Desuden var det et gennembrud, som ville få Scientologi på et helt nyt spor og revitalisere auditoruddannelse for evigt: Upper Indoctrination træningsøvelser (TRs):

”Det er tretten niveauer af færdigheder, hvert og et mere avanceret end det andet, som ender med en auditor, der handler som en clear.

Disse uddannelsesniveauer fremstiller, når de administreres grundigt, en syntetisk clear, uden at gøre personen uimodtagelig for at blive auditeret hele vejen til clear.”

Der er, hvad L. Ron Hubbard bragte til Frihedskongressen. Og selvom Shoreham Hotel havde været skueplads for mange Scientologi kongresser, var der intet, der kunne måle sig med denne – ikke da Hubbard indtog scenen og demonstrerede Tone 40, hensigt uden forbehold. På det tidspunkt var der heller ikke nogen scientologer, som havde set det!

For mens han siden 1950 havde arbejdet på at forfine procedurer, så enhver auditor kunne opnå de samme resultater i sin auditering, var her en milepæl i opnåelsen af det mål.

Så selvom amerikanerne har fejret det i et par hundrede år, vil 4. juli nu blive fejret i uendeligheden af en anden årsag. Det var den dag, L. Ron Hubbard tilvejebragte midlerne til at gøre enhver person på jorden fri.

« Kongresforedrag