Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Faktorerne: Beundring og renæssancen af beingness

Faktorerne: Beundring og renæssancen af beingness

Faktorerne: Beundring og renæssancen af beingness

Da en thetans potentialer nu var slået helt fast, opstod der en ny måde at se på tingene, hvilket resulterede i L. Ron Hubbards opdagelse af et middel, der løser alt, og de grundlæggende love for theta-universet – love der i helt bogstavelig forstand er overordnet alt: Faktorerne: Sammendrag af betragtningerne om menneskeånden og det materielle univers.Disse gennembrud var så dramatiske, at han udvidede bogen Scientologi 8-8008, idet han både tydeliggjorde tidligere opdagelser og lagde kapitel efter kapitel til, der, når de studeres sammen med disse foredrag, giver et videregående niveau i forhold til Doktorat-kurset. Her er der foredrag, der indeholder viden om universel sandhed, hvilket løser gåden om selve skabelsen.

Læs mere
køb
2.300 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 18

Mere om Faktorerne: Beundring og renæssancen af beingness

”Det her univers er en stor vittighed, men det her univers var et stort mysterium. Det her univers har perceptionsmetoder og skjulte indflydelser i sig. Hvis det har skjulte indflydelser i sig, så giver det jer noget, der skal forstås. Og hvis det er noget, der skal forstås, så har I problemer, for så kan I kun – I kan tænke på det. Det er således ikke noget, I forstår. Det er noget, I kan være. Kan I være dele af det her univers? Mand, det vil jeg nok sige, I kan.” – L. Ron Hubbard

Det var foråret 1953 og Hubbard, der var vendt tilbage til London fra Philadelphia, udsendte snart specielle invitationer, der bekendtgjorde et nyt professionelt kursus.

Det er en forbløffende bekendtgørelse af flere grunde. Der havde i 1952 allerede været en vedholdende bølge af gennembrud og ny teknologi. Det begyndte med det første kursus om Scientologi, og var allerede gået videre til whole tracket, det elektroniske aspekt i menneskelig tanke og selve strukturen i theta og opererende thetan.Faktisk – og om ikke for andet så blot for at fremhæve det nye niveau, som var blevet nået – var der Rons legendariske Philadelphia Doktoratkursus fra december/januar 1952/1953.

Mens dette kursus i sandhed omfattede den enorme rækkevidde af kernen i selve livet, så åbnede det også porten til noget, der var endnu større: Faktorerne: Sammendrag af betragtningerne over og undersøgelserne af den menneskelige ånd og det materielle univers.Her var langt mere end blot det ”næste udviklingsniveau”, han havde bragt hele emnet op på et så højt niveau af præcision og samhørighed, at hans 30 sammenfattende udsagn var intet mindre end monumentale og gav selve lovene for theta-universet, som helt bogstaveligt er Universel Sandhed. Dertil kommer, at man ikke blot kunne blive bekendt med denne sandhed, den kunne opleves.

Så mens disse Faktorer også løser gåden om skabelse, så var det endelige gennembrud, der gjorde det muligt, ikke mindre universelt:

”I ved, at folk bliver ved med at tale om et middel, der løser alt. Men et middel, der løser alt, er noget, man ikke engang kunne opbevare i en spand. Og grunden til, at man ikke kunne opbevare det i en spand, er, at det ville gå gennem spanden, og hvis det ramte jorden, ville det gå gennem planeten. Midlet, der løser alt, ville til sidst æde hele universet op. Og der har været en masse historier om midlet, der løser alt. Tja, vi måtte opdage det her, er jeg ked af at sige. Det er tilfældigvis beundring.

Hvad angår styrken af det middel, der løser alt, beskriver Hubbard yderligere, hvordan man med beundring alene kan få MEST til at forsvinde, og teoretisk set endog få universet til at sige bum – for ikke at tale om ens egen case. Og det er grunden til, at de foredrag, han skulle til at afholde, var noget som så godt som ingen kunne have forventet: en efteruddannelse til selve Doktoratkurset, kurset om DIG.

Så kom også udvidelsen af Scientologi 8-8008, der ikke blot forstærkede, hvad bogen allerede indeholdt, men som tilføjede ikke mindre end otte nye kapitler – Faktorerne, Universer, Universers opførsel, Terminaler, Logik, Assist-auditering, Kommunikation og ny teknologi om Vishedsauditering.

Så velkommen til de afsløringer, L. Ron Hubbard præsenterede på London professionelt forårskursus.

« Grundstenene