Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Foredrag fra professionelt kursus i Dianetik

Foredrag fra professionelt kursus i Dianetik

Foredrag fra professionelt kursus i Dianetik

Efter seks måneders rejse fra kyst til kyst i USA, hvor L. Ron Hubbard holdt foredrag for de første dianetikere, samlede han auditorer i Los Angeles til et nyt professionelt kursus. Emnet var hans næste store opdagelse om livet – ARC-trekanten, der beskriver forbindelsen mellem Affinitet, Realitet og Kommunikation. Med en række på femten foredrag bekendtgjorde han mange ting for første gang, inklusive Logik-spektre, der indeholder en uendelig mængde gradienter fra rigtig til forkert; ARC og dynamikkerne; Toneskalaer af ARC; Auditorens Kodeks og hvad den har at gøre med ARC; og Skemaet over Tilgængelighed, der klassificerer en case, og hvordan man auditerer den. Her er både den endelige redegørelse om Bog Et-auditeringsprocedurer og den opdagelse, hvorfra al anden forskning blev udviklet. Dataene i disse foredrag blev i over halvtreds år betragtet som værende gået tabt og var kun tilgængelige i notater fra de studerende i Notater fra Foredragene. De oprindelige optagelser er nu fundet og gjort bredt tilgængelige for første gang. Her er både den endelige redegørelse om Bog Et-auditeringsprocedurer og den opdagelse, hvorfra al anden forskning blev udviklet. Livet på dets højeste niveau, Forståelse, er sammensat af Affinitet, Realitet og Kommunikation. Og som L. Ron Hubbard sagde : er den bedste beskrivelse af ARC-trekanten, som kan findes noget sted, i disse foredrag.

Læs mere
køb
1.700 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 15

Mere om Foredrag fra professionelt kursus i Dianetik

”Yderligere forskning og arbejde vil utvivlsomt give os en endnu klarere forståelse af emotion. Men for øjeblikket har vi en viden om emotion, der fungerer. Vi kan bruge, hvad vi ved, og opnå resultater med det. Når vi ved mere, vil vi kunne opnå langt bedre resultater, men lige i øjeblikket kan vi opnå både release og clear. Når vi behandler emotion som beslaglagt livskraft, og hvis vi følger disse generelle principper for at frigøre den, vil vi opnå meget stor fremgang med enhver præclear; vi opnår de største fremskridt netop ved således at frigøre emotion.” – L. Ron Hubbard

Med udgivelsen 9. maj 1950 af Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed tilvejebragte Ron ikke blot håndbogen med Dianetik proceduren, men satte også kursen mod fremtidig forskning til bedre og hurtigere resultater. De sidste sider i denne første bog opmuntrede faktisk til forbedring af den eksisterende teknik:

”Vi har her noget, som ikke har eksisteret før, en videnskab om sindet som virker uden undtagelser. Metoderne til anvendelse kan kun forbedres.”

For at tilvejebringe både uddannelse af auditorer og de cases, hvorpå forbedrede teknikker til anvendelse kunne testes, blev en Dianetic Research Foundation og skole etableret i løbet af uger efter bogens oprindelige udgivelse. Men et overvældende krav om undervisning overskred kapaciteten næsten med det samme, hvor læsere af Dianetik, der ønskede at indmelde sig, bogstavelig talt camperede på Rons græsplæne i Elizabeth, New Jersey. På trods af, at de voksede ind i større lokaler, var selv de for små i løbet af uger. Og sådan fortsatte det, bogstaveligt talt uge efter uge, måned efter måned, som aviserne præcist beskrev – at Dianetik bevægelsen spredte sig med lynets hast fra kyst til kyst.

Derfor etablerede han et hovedkvarter mere på USA’s vestkyst i Los Angeles, Californien. Derefter rejste han regelmæssigt fra kyst til kyst – hvor han præsenterede sine gennembrud til disse første dianetikere – det sidste nye dag for dag, 135 foredrag på 150 dage.

Men mens hvert efterfølgende fremskridt bragte målet clear stadig tættere på, var det i november 1950, L. Ron Hubbard beskrev – som den næste milepæl i Dianetik – selve opbygningen og kilden til emotion. Bogen Dianetik havde allerede et beskrivende diagram, som plottede Overlevelsespotentialet på tværs af de fire dynamikker og tilvejebragte en Toneskala over emotion. Men, som Ron bekendtgjorde, var beskrivelsen af den skala todimensional, mens hvad, han nu opdagede, blev udlagt i tre dimensioner. Den opdagelse var trekanten Affinitet, Realitet og Kommunikation (ARC – C for Communication).

Dens anvendelse spændte over det hele – fra alle aspekter af auditering til forbindelser mennesker imellem og selve Livet. Disse gennembrud blev først bekendtgjort sammen med anvendelsen af disse i november 1950 i det nu legendariske Los Angeles professionelt kursus.

Fra Toneskalaer over Affinitet, Realitet og Kommunikation til ARC og dynamikkerne til Skemaet over Tilgængelighed, der vejleder auditorer angående, hvordan man åbner en case og starter hvem som helst på vejen op – disse foredrag indeholder ikke blot den sidste bemærkning og lægger den sidste hånd på Bog Et Dianetik proceduren, men lægger også grundlaget for fremtidig udforskning af selve livskraften.

For at tilvejebringe disse materialer til dianetikere overalt, blev de studerendes notater fra disse foredrag udgivet i bogen Notes on the Lectures. I hr. Hubbards korrespondance fra den periode i november 1950, fandtes der instruktioner om at få disse foredrag gjort tilgængelige i deres helhed, idet notaterne fra de studerende blot skulle være en umiddelbar udgivelse af disse gennembrud, indtil foredragene kunne udgives. Således begyndte en verdensomspændende eftersøgning af disse originale indspilninger, som man i over 50 år troede var gået tabt, indtil hver af de originale båndindspilninger, der indeholdt hans foredrag, endelig blev fundet. Og kombineret med imponerende restaureringsteknikker er disse foredrag nu for første gang tilgængelige siden disse studerende i 1950 hørte dem i Los Angeles.

Affinitet, Realitet og Kommunikation Affinitet, Realitet og Kommunikation er bestanddelene i Forståelse, og dette lagde fundamentet for L. Ron Hubbards forskning og opdagelser i løbet af de næste 35 år, hvor han konstant byggede en bedre bro til frihed og evner. Dog på trods af dette fremskridt henviste Hubbard gentagne gange til denne første beskrivelse – disse foredrag – som den bedste afhandling om ARC, der aldrig ville blive forbedret.

« Grundstenene