Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Kongres om det menneskelige sinds anatomi

Kongres om det menneskelige sinds anatomi

Kongres om det menneskelige sinds anatomi

Med nye gennembrud på plads til at håndtere enhver case var L. Ron Hubbard klar til at give ”startskuddet” til ekspansion på verdensplan. Og her er, hvordan det skud blev fyret af: med et nyt kursus til at præsentere det grundlæggende i Scientologi og Dianetik på en helt ny måde. Det blev udledt af den simple grundsætning: Man kan demonstrere kemiske reaktioner, eller hvordan maskiner virker, men hvordan viser man delene af og fænomenerne forbundet med det menneskelige sind og den menneskelige ånd? Hubbard giver svaret og viser, hvordan det gøres, med Kurset i det menneskelige sinds anatomi. Så her er hans demonstration af ”Tingene i Scientologi” på scenen; hver bestanddel lige så massiv og virkelig, som hvad som helst i naturvidenskaberne. Som han videre forklarede, så var der ikke noget tidligere område, der havde beskæftiget sig med sindet, som var i stand til at demonstrere sådanne ting, da de alle var i en tilstand af ”gruble-gruble”. Det er der ikke noget af her. Ikke når disse live-demonstrationer inkluderede de mest farverige og livlige demonstrationer på nogen kongres, der er givet – fra reagensglas og statisk elektricitet til kranier og hjerner – alt sammen med det formål at demonstrere, hvad sindet er, og hvad det ikke er. Desuden er her midlerne for enhver scientolog til at vise folk, at de er et åndeligt væsen, hvad sindet egentlig er, og at Scientologi kan hjælpe dem. Så da L. Ron Hubbard spurgte de tilstedeværende: ”Hvor er vi på vej hen herfra?” svarede han selv: ”Vi skal hele vejen”. For portene var blevet åbnet med henblik på at bringe forståelse ud til alle.

Læs mere
køb
1.100 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 5

Mere om Kongres om det menneskelige sinds anatomi

Jeg er bange for, at realiteten om dette alt for hurtigt vil være over os. I kommer snart til at arve denne planet, uanset om I kan lide det eller ej. Jeg håber bare, at I er i god nok form til at kunne lide det. –  L. Ron Hubbard

Som Hubbard snart skulle bekendtgøre, var tiden kommet for ham til at gøre det, han havde planlagt i ti år – at åbne portene, så strømme af nyt publikum kunne vælte ind. Det var en beslutning, som havde alt at gøre med det foregående års tekniske fremskridt.

Som han berettede for deltagerne på kongressen: ”Det er ikke det at cleare cases, som har holdt os tilbage. ”Det er at få gang i cases, som har holdt os tilbage. Få cases i gang. Hvis vi kan få dem i gang, kan vi også cleare dem. At få dem i gang og frem til stabile gevinster – det har været vores problem. Men i dag kan vi feje dem alle op.”

Efter års forskning havde han allerede udviklet processer, som kunne nå enhver case, samt teknologien til at få dem videre op til clear. Der var kun en eneste forhindring tilbage: at få præclear i session, så teknologien kunne blive anvendt.Dette var, hvad han hovedsageligt fokuserede på i 1960. Det, han beskæftigede sig med, havde alt at gøre med selve definitionen af ”i session”: interesseret i egen case og villig til at tale til auditoren.Fra dette kom hans forbløffende opdagelse af, at nogle præclears ingen interesse havde i deres egen case. Uden den var case-fremskridt ganske enkelt umulige. Efter yderligere undersøgelser udskilte han fire faktorer, som forhindrede interesse og, hvad der var det vigtigste, faktoren hjælp.Hele pointen var, at de ikke var interesserede i at håndtere deres egne cases, fordi de ikke engang troede på, at hjælp var mulig.

Dette førte Hubbard frem til gennembruddet inden for emnet at ”få cases i gang” med udviklingen af Præsession-processer, kaldt således, fordi de håndterede de faktorer, som skulle til for at en session overhovedet kunne komme i gang – heraf: præ-session.

Mens han udgav dem til øjeblikkelig anvendelse i disseminering (Kongres om disseminering og hjælp i London), påbegyndte han et nyt kursus, det 1. avancerede instruktionskursus på Saint Hill , for at undervise auditorer i faktorernes fulde anvendelse i auditering. For ud over at de kunne bringe nye folk op til interesse og i gang med deres første auditering, kunne disse faktorer i præsession også være af afgørende betydning for enhver scientologs case:

”All right. Engang i oktober 1960 blev jeg klar over, at vi havde styr på det. Det 1. ACC på Saint Hill fik cases i gang, som ikke havde bevæget sig igennem flere års auditering. Nogle af disse cases var aldrig kommet nogen vegne i auditering, men vi fik dem i gang. Lige netop på det tidspunkt havde vi styr på det.”

Det forklarer alt sammen, hvad det var, L. Ron Hubbard bragte med til denne kongres. For hvis de sidste ti år havde været koncentreret omkring teknisk udvikling, som skulle gøre denne bedrift mulig, var det nu muligt at tage det næste uundgåelige skridt. Som Ron forklarede:

”Det er nu forsvarligt at åbne fordøren. Luk dem alle ind, luk dem alle sammen ind.”

Endvidere vidste han præcis, hvordan han ville gøre det. For ved at sammenstille alle de faktorer, som forhindrede case-fremskridt, der var blevet fundet gennem alle disse års udvikling, havde han udviklet et splinternyt kursus, som var indbegrebet af, hvad der var særkendet for Dianetik og Scientologi.

”Det vi har gjort, som er imponerende, er at foretage et komplet gennembrud på det menneskelige sinds område, tage de forudsigelige, praktiske egenskaber fra naturvidenskaben og flytte dem over i humaniora, og det er, hvad der er sket i Dianetik og Scientologi.”

Deri lå også selve hovedindholdet i det, der blev præsenteret som Kursus i det menneskelige sinds anatomi.Forudsætningerne var oplagte. Hvis store dele af befolkningen virkelig ikke troede, at hjælp var mulig, kunne det i høj grad tilskrives den kendsgerning, at ”sindets verden” altid havde tilhørt filosofiens ”gruble-gruble”.

Ikke desto mindre var der 20 elementer, som Hubbard derefter præsenterede – ”Ting” i Dianetik og Scientologi, som var lige så ”pålidelige som reagensglas”, og som kunne vises og demonstreres i det fysiske univers.

Således blev en af de mest farverige kongresser i historien indledt. For mens Shoreham Hotel indtil da havde set alt fra gruppeauditering til Upper Indoctrination TRs, var der her spruttende reagensglas, plastikkranier, dukker, hjerner og endog bål!

Men hvad der var mere relevant, nu hvor han havde udviklet teknologien til at skabe clears, overdrog L. Ron Hubbard nu de mest enkle midler, man kunne forestille sig, til hver eneste scientolog, så de kunne bevidstgøre alle andre mennesker, som endnu ikke var på vejen. Deri ligger budskabet i disse ord:

”Hvor langt går vi hen herfra?

Jeg kan sige det lige ud til jer, vi kommer hele vejen igennem.”

« Kongresforedrag