Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

4. amerikanske ACC

4. amerikanske ACC

4. amerikanske ACC

”Hver gang vi kan håndtere en lidt vanskeligere case, opdager vi, at en nem case nu kan håndteres hurtigere.” Med henblik på at håndtere alle cases havde Ron lavet et gennembrud, der kunne opsummeres i et enkelt, kraftfuldt ord – Beingness. Hvad der fulgte var helt nye LRH data om Beingness-auditering, der satte en præclear i stand til at være eller ikke-være hvad som helst. Her er nøglen til at stoppe den nedadgående spiral og flytte en person fra tvangsmæssig beingness til selv-determineret beingness – og hele vejen op til knowingness. Gennembruddene inden for uddannelse var ikke af mindre betydning med studerende, der ikke bare lærte, hvad de skulle auditere, men også hvorfor. Der var en tilgang til auditoruddannelse, som ingen ACC-studerende kunne have forventet. Snarere end at instruere i teori videregav Ron dataene ved at auditere gruppen. Det betød 48 sessioner på emner, der omfattende Andendynamikken, fantasi, ændring af idéer, eksteriorisering og ejerskab. Og med meteret E-AR-400 til at demonstrere stofskiftetesten forklarede Ron forholdet mellem thetan og krop, hvad angår stofskifte, og de studerende tjekkede deres stofskifte på E-AR-400-meteret før gruppesessioner. Da det FJERDE amerikanske ACC var færdigt, gik op mod 30 auditorer straks i gang med at arbejde i fielden og skabte det ene mirakel efter det andet ved at anvende disse LRH gennembrud.

Læs mere
køb
6.800 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 74

Mere om 4. amerikanske ACC

Jeg prøver at uddanne nogle mennesker, der har tilstrækkelig forståelse af det at leve, af livingness i sig selv, sådan at de kan opnå resultater, bare fordi de forstår det, ikke fordi vi blev nødt til at tegne et stort kort. Og ikke fordi vi har en masse processer, sådan at vi kan sige til en eller anden: ”Hvis du bare går ned ad den her bestemte skovsti, fra her til her som en proces, så vil din præclear komme sig.” — L. Ron Hubbard

Det var den 15. februar 1954, og Ron skulle til at levere et ACC ulig noget andet. Fremskridtene inden for teknologi var så store, og den spænding, der var skabt af mirakelresultaterne fra uddannede auditorer i fielden, var så intens, at antallet af kursusansøgninger knap kunne imødekommes.

Det 3. ACC var netop afsluttet, og nu med Hubbard Association of Scientologists etableret som en permanent base i Phoenix, Arizona, holdt Ron dårligt nok pause, før han begyndte leveringen af det 4. amerikanske avancerede instruktionskursus tre dage senere på North 3rd Street 616. Men en verdensbefolkning på milliarder af præclears, var hans fokus stadig det samme: at gå ind under niveauet af uddannelse for at gøre enhver auditor i stand til at håndtere enhver case og at gå ind under niveauet af auditeringsteknikker, sådan at der kunne fås hul på selv ”umulige” cases af enhver auditor.

Med det formål for øje havde LRH allerede lavet et andet skelsættende gennembrud indeholdt i et enkelt kraftfuldt ord, som dog havde vidtrækkende forgreninger – beingness.

”Man materialiserer ting med sin egen beingness. Man ser dette mest-univers herude godt nok, hvis man er villig til at have nok beingness til at skænke det beingness.”

Hvad der derefter fulgte var splinternye LRH data om, hvordan man afhjælper beingness hos en præclear med Beingness-auditering – processer der sætter en præclear i stand til at være eller ikke være en hvilken som helst ting.

”Der er evnen til at være ting på en selv-determineret, sikker måde. Det er en slags beingness. Enhver kan få noget ud af at køre den her auditering udelukkende på et selv-determineret grundlag. Han får en stor vished om, at han kan være det ene, han kan være det andet, han kan være noget tredje. Det næste, du vil se, er, at han er mere og mere og mere fri til at observere omgivelserne, til at være i omgivelserne, han har mindre og mindre ting, som han er nødt til at bekæmpe.”

Så igen, af ikke ringere betydning var gennembruddene inden for uddannelse. For hvad LRH søgte at bibringe i auditorerne i forbindelse med det 4. ACC var langt mere end evnen til aflire en proces som en remse (endda når afliringen af remsen faktisk bragte resultater). Auditorens forståelse var afgørende – at han ikke bare vidste, hvad han auditerede, men hvorfor.

Med hensyn til hvordan LRH ville opnå dette, var det en uddannelsesfremgangsmåde, som ikke en af disse ACC-studerende kunne have forventet. For hellere end ren teoretisk uddannelse, auditerede LRH i stedet gruppen for at formidle dataene. Det betød 48 sessioner på emner, der omfatte Andendynamikken, fantasi, ændring af idéer, eksteriorisering og ejerskab. Derfor lærte de studerende ved at modtage processerne og opnå deres resultater, derved opnåede de subjektive resultater, der gjorde dem i stand til at bruge, hvad de havde lært til at auditere andre.

Disse gruppeauditeringssessioner var faktisk så vigtige for fremtidig forskning, at LRH insisterede på ingen usete variabler, der kunne mørklægge en analyse af case-resultater. Derfor, i stedet for den sædvanlige praksis med makkerskab mellem studerende, der havde behov for reparation eller simpelthen ønskede mere auditering, arrangerede Ron endda rum med nylig erhvervede båndspillere, så studerende kunne lave nye afspilninger af optagelserne af gruppeauditeringssessionerne og modtage dem igen – direkte fra LRH.

Så efter hver række gruppeauditeringssessioner, gav Ron et resumé af den teori, der lå bag den auditering, han lige havde givet. Et godt eksempel: I sit legendariske foredrag, ”Hvad din præclear forsøger at gøre”, forklarer han thetanens grundlæggende hensigter i detaljer, og hvordan en auditor ved at forstå dem kan forblive i kontrol over sessionen.

Det var heller ikke alt, hvad dette ACC gav en fremstilling af med hensyn til anvendelsen af tekniske fremskridt. For i det allerførste foredrag, underviste Ron disse auditorer i noget, der i dag er en væsentlig del af standard-auditeringsprocedure – en basalstofskiftetest. Han brugte et mindre Meter, E-AR-400, til at demonstrere testen, mens han forklarede, hvordan forbindelsen mellem thetanen og kroppen påvirker stofskiftet – data der er så grundlæggende for enhver vellykket session, at ingen auditor eller pc kan undvære dem. Mere relevant for dette ACC stod det E-AR-400 i et lokale, så hver eneste studerende kunne tjekke og/eller håndtere deres stofskifte før gruppesessioner.

Og alt det ovennævnte er bare et glimt af de uvurderlige data i disse LRH foredrag, der nu er tilgængelige for første gang, inklusive:

  • Straightwire – hvorfor det er den bedste proces at køre på en, der er eksterioriseret;
  • Evaluering og Invalidering – deres struktur, deres forhold til påvirkning og tab og håndteringen;
  • At leve – hvordan det adskilles i beingness og kommunikation;
  • At være levende – et menneske er så levende, som det har håb og drømme, og hvordan dets evne til at postulere fremtiden genskabes.

Da det 4. ACC sluttede den 26. marts, strømmede omring 30 udvalgte auditorer tilbage i fielden og tog ivrigt de auditeringsevner, de havde erhvervet sig, i brug. Indvirkningen fra disse LRH gennembrud gav genlyd gennem hele Scientologi verdenen og frembragte mirakelsucces efter mirakelsucces til Rons Phoenix hovedkvarter endda før det næste ACC, der begyndte tre dage senere.

For som for at sætte et udråbstegn på de fremskridt, der var gjort, markerede dette ACC endnu en milepæl, der virkelig står som den mest historiske dato i Scientologis historie: den 18. februar og indregistreringen af den første Scientologi kirke.

« ACC-foredrag