Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

2. amerikanske ACC

2. amerikanske ACC

2. amerikanske ACC

Ron holdt foredrag morgen, eftermiddag og aften, og mellem foredragene overvågede han ACC co-auditeringshold, hvor han sporede mangel på fremgang i auditorernes auditering tilbage til mangel på forståelse af de grundlæggende definitioner i Dianetik og Scientologi. Mens dette gennembrud ændrede måden, uddannelse foregik på, så gjorde et andet gennembrud det samme for auditering. Ron kaldte det for ”den fineste ting, som en thetan kan gøre”, og han beskrev detaljeret dets anvendelse i ”Det at skænke beingness”, et foredrag det blev obligatorisk at studere på alle ACC’er. Men noget endnu større indtraf under det 2. amerikanske ACC, som fremlagde grundprincipperne for, hvordan man åbnede alle cases: ”SOP 8-C bruges først trin for trin, fra Trin I og fremad, indtil den person, den er rettet mod, ved, at han er bag ved sit hoved og ikke længere i kroppen.” SOP 8-C demonstrerede for præclear, at han er en kreativ energiproduktions-enhed, og den viste dermed, hvad der var hans formål og evner. De mange gennembrud i proceduren inkluderede Åbningsprocedure SOP 8-C, som kom med nøglen til at åbne enhver case: villigheden til at modtage anvisninger og således befri sig selv gennem auditering. Åbningsproceduren skabte i sandhed resultater af en sådan størrelsesorden, at Ron besluttede at rette sine bestræbelser mod fuldtids uddannelse af auditorer.

Læs mere
køb
6.000 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 67

Mere om 2. amerikanske ACC

I må sandelig hellere vide, hvad vi prøver på at gøre med denne Standard Operating Procedure. Det, vi prøver at gøre med den, er at orientere denne livsenhed så grundigt, at den kommer til live. Det er præcis, hvad vi prøver at gøre. — L. Ron Hubbard

Efter at have påbegyndt det Avancerede instruktionskursus gik Ron i gang med en intensiv periode med forskning og udvikling for at forbedre processer og uddannelsesprocedurer. Hans mål var at forenkle auditering og standardisere uddannelse, således at gennembruddene med opererende thetan kunne opnås på en bred front.

På grund af uddannelsens krævende beskaffenhed havde Ron begrænset antallet af auditorer til bare et dusin. Men på trods af hans oprindelige hensigter begyndte kommunikationen at sive ud til fielden. Hvilket så igen hurtigt resulterede i en masse kommunikationer, der flød ind til Hubbard Association of Scientologists uddannelsescenter. Nemlig et overvældende antal anmodninger fra auditorer, som krævede at deltage. Faktisk så mange, at Ron snart besluttede, at han ikke havde andet valg end at åbne dørene yderligere for tilmeldinger.

Som et første trin – og et, der var absolut påkrævet for at imødekomme mængden af ansøgninger – fandt han nye lokaler på Market Street 507 i Camden, New Jersey. De gav foredragssale, klasselokaler, auditeringslokaler til de auditorstuderende og – vigtigst af alt – lydstudier til at optage de seneste gennembrud.

Bare fire dage efter at have afsluttet den første klasse begyndte Ron det 2. amerikanske avancerede instruktionskursus den 17. november 1953. Og selv om disse nye studerende havde hørt tale om, at uddannelsen var krævende, så oplevede de det nu. Ron holdt foredrag om morgenen, eftermiddagen og aftenen, mens de studerende imellem foredragene øjeblikkeligt blev anbragt i session under Rons direkte overvågning for at co-auditere de procedurer, han lige havde holdt foredrag om. Og på præcis den måde var Ron i stand til at gøre det første gennembrud i sit program for at opdage barrierer for auditoruddannelse. Specifikt var det opdagelsen af, at mangel på succesfulde auditorpræstationer kunne spores direkte tilbage til en manglende forståelse af de grundlæggende definitioner i Dianetik og Scientologi. Løsningen på det:

”Vi gik i gang med emnet definitioner og hamrede, bankede og slog på dette emne. Hvad er en thetan? Hvad er en thetan? Hvad er en thetan? Og så bare for afvekslingens skyld: Hvad er en thetan?”

Auditeringsresultaterne strøg i vejret.

Men selv om fundamental forståelse af de grundlæggende definitioner var et gennembrud, der kom til at ændre formen på al fremtidig uddannelse, var der dog stadig et, der ville gøre det samme for selve auditeringen – som bekendtgjort i et foredrag af legendarisk betydning: ”At skænke beingness.” For indeholdt i disse ord er ikke kun beskrivelsen af den fineste ting, en thetan kan gøre, men også svaret og forklaringen på ”eneren”. Og når den slags karaktertræk fandtes hos en auditor, var der ikke nogen præclear, der kunne så meget som håbe på at opnå fremskridt. Overordnet set var det et foredrag af så altoverskyggende vigtighed, at det ikke bare blev kopieret og distribueret bredt til alle auditorer; det blev også obligatorisk materiale at studere for studerende på ethvert efterfølgende avanceret instruktionskursus.

Ikke desto mindre, og på trods af betydningen af disse opdagelser, markerer det 2. ACC en endnu større historie med et teknisk fremskridt, som er intet mindre end en milepæl. For det er her, Ron kodificerede og underviste i de materialer, der udgør grundlaget for indgangen til alle cases: Menneskeåndens rehabilitering og Standard Operating Procedure 8-C (SOP 8-C). Som han beskrev det:

”Brugen af disse processer opnår, specielt når de anvendes korrekt, uden yderligere evaluering for eller oplæring af præclear, den viden, at han ikke er en krop, at han er en kreativ energiproduktionsenhed, og viser ham hans formål og evner.”

Blandt de mange gennembrud og udvikling, der omfatter SOP 8-C var en proces, der blev et virtuelt universalmiddel: Opening Procedure for SOP 8-C. Med denne proces havde Ron nøglen, som alle auditorer kunne bruge til at låse op for indgangen til enhver case: Præclears villighed til at modtage anvisninger fra en auditor og dermed præclears evne til faktisk at udføre en proces og gøre sig selv fri gennem auditering.

Hvad angår fremtidig forskning var resultaterne fra Åbningsprocedure af en sådan størrelsesorden, at Ron besluttede at rette sine kræfter mod fuldtidsuddannelse af auditorer. Trods alt havde han, efter at have låst op for indgangen til alle præclears, opnået præcis det samme for alle auditorer:

”Det mest opmuntrende og vidunderlige ved denne proces er, at for første gang i alle disse år kom vi i besiddelse af noget, der kunne undervises i og som auditorer såsom de, der er repræsenteret ved dem på de avancerede instruktionsenheder, kunne bruge, ville bruge, som de forstod, som de ikke ville ændre, som de ville holde trit med, og med den proces gik vi ind i uddannelse.”

« ACC-foredrag