Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

21. amerikanske ACC

21. amerikanske ACC

21. amerikanske ACC

Ved Succes-kongressen afdækkede L. Ron Hubbard opdagelser om en thetans overordnede evne til at bringe orden og dermed sørge for lederskab. Ingen personificerer disse kvaliteter bedre end auditoren – og hermed signalerede det 21. amerikanske ACC en ny fase. Det var en enorm udvidelse af en enkelt auditors rækkevidde, da Hubbard underviste i gennembruddet Mundkurvsauditering – en auditeringsmetode, der håndterer de barrierer, som uerfarne co-auditeringshold byder på, og som tillader enhver at beskæftige sig med clearing under professionel overvågning. Og med Konfrontering og træningsøvelser (TRs) som det første vitale trin, offentliggjorde han teknologien om coaching (træning) til at skære igennem alle forvirringer. Da han derefter detaljeret beskrev, hvordan man anvender Mundkurvsauditering på specifikke processer – Udvalgt Person Overts, Generelle Overts, Not-Is-Straightwire og ARC-brud-Straightwire – fortalte han auditorer: ”Ved at køre disse processer på en person og få en person til at køre disse processer får vi til sidst en auditor med dømmekraft, med intelligens, med evnen til at række ud og uden hans tvangsmæssige not-is – hvilket tillader ham at skænke en smule væren.” Her er så de tekniske og administrative løsninger på, hvordan man skal få hele befolkninger i session, hvilket udgjorde grundlaget for, hvad L. Ron Hubbard herefter afslørede – en faktisk formel til at opnå en clearet Jord.

Læs mere
køb
1.300 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 11

Mere om 21. amerikanske ACC

”Der er et par milliarder mennesker på Jorden i dag, og jeg vil gerne have, at I får dem auditeret op.” –  L. Ron Hubbard

Med uddannede auditorer, der nu er i stand til at frembringe clears rutinemæssigt, havde L. Ron Hubbard bragt teknisk anvendelse til et toppunkt. Med nyheden om hans gennembrud, der allerede bredte sig hurtigt gennem fielden, afholdt han derfor i de første dage af januar 1959 den berømte Succes-kongres til et pakket auditorium på Shoreham Hotel i Washington D.C., hvor han ikke bare udgav Scientologi Engramkørsel, men afslørede forbløffende opdagelser om individers overordnede evne til at skabe ro og orden og sørge for virkeligt lederskab.

Det er en kendsgerning, at med disse opdagelser og alt det, de førte til, forberedte Hubbard global ekspansion, der langt overskred noget som helst tidligere – ekspansion af den størrelsesorden, der var nødvendig for faktisk at cleare en planet. Han var parat med og havde planlagt starten af det 21. amerikanske avancerede instruktionskursus til at følge umiddelbart efter kongressen, og hans kontor var blevet oversvømmet med ansøgninger. Som en målestok for hvor stor efterspørgslen var, og til trods for at ansøgerne måtte imødegå strenge krav for at kvalificere sig, var der om morgenen den 5. januar 1959 godt et hundrede topauditorer om bord, da kurset begyndte, som var stuvet sammen i de populære ACC-lokaler på hjørnet af R og 19. Street NW i Washington D.C.

Tidsplanen var streng, og ACC’et blev kørt stramt med daglige timer, der startede på slaget 7.55 om morgenen og sluttede med samme præcision 20.00.om aftenen. Og med god grund – kravene omfattede, at alle studerende skulle være helt up to date med de seneste tekniske gennembrud. Nærmere bestemt skulle de have fuldt overblik over alle de 40 foredrag, Hubbard havde holdt bare nogle få uger før på det 5. Og med de data godt på plads var forventningerne høje, og alle studerende var parat, da han gik ind i bygningen for at levere det første i en række af, hvad han kaldte ”supplerende” foredrag – ikke bare forfinelse af procedurerne, men de underliggende principper og uddannelsestrin, der kræves for effektivt at sørge for verdensomspændende anvendelse.

Hvad det omfattede var en fundamental sammenfatning og gentagelse af de gennembrud, der var blevet opnået i løbet af disse år med forskning, opdagelser og erfaringer – fra tovejskommunikation til vigtigheden af, at auditoren tager fuldt ansvar for præclear. I overensstemmelse med hr. Hubbards fokus på uophørligt at arbejde for at skaffe teknologi til at gå ind under både tilstanden af cases og auditorernes evner kom der desuden nye udviklinger, som kun er udgivet på dette ACC: Nærmere bestemt teknologien for trænere, der gik ud på, at de skulle skære igennem al mulig forvirring vedrørende Konfronteringsevne og Træningsøvelser (TRs); og desuden, hvad angår cases, den afgørende vigtighed af at auditere præclears på deres niveau af realitet. På den måde instruerede han auditorer i, hvordan man først etablerer og derefter forøger præclears realitet og samtidig forøger hans årsagsniveau.

Med disse grundlæggende øvelser helt inde under huden på hver eneste auditor på ACC’et, var tiden inde til at undervise dem i, hvordan de kunne strække sig over et meget bredere indflydelsesområde. Ud fra den betragtning var det 21. ACC ikke mindre end historisk. For det var der, Hubbard instruerede de ACC-studerende i, hvordan man etablerer og organiserer co-auditering med henblik på verdensomspændende frelse. I stedet for to uddannede auditorer, der danner par sammen, dannede ubegrænsede antal af præclears par, og alle er i session samtidig. Hvad han fremlagde på dette tidspunkt var den teknologi, hvorved én enkelt professional auditor faktisk kunne lede hver eneste af disse sessioner gennem co-auditeringshold, der kun er uddannet i det allermest nødvendige. Og ved fundamentet for den teknologi var gennembruddet Mundkurvsauditering, der praktisk talt nedbryder de barrierer, som kommer af manglende erfaring hos co-auditeringshold, og som gør alle lige fra gaden i stand til at gå i gang med clearing.

Og så, for at bibringe en grundlæggende forudsætning for enhver co-auditor:

”Ved at køre disse processer på en person og få en person til at køre disse processer ender vi med en auditor med dømmekraft, med intelligens, med evnen til at række ud og uden nogen tvangsmæssig not-is – hvilket tillader ham at skænke lidt beingness.”

Derfor pålagde L. Ron Hubbard disse auditorer fra det 21. ACC den opgave at få Jordens milliarder af præclears i session og samtidig fortsætte med at undervise i anvendelsen af grundprincipperne og teknikker, som de øjeblikkeligt kunne bruge til at løse forskellige case-fænomener.

  • Dub-in – hvordan det er et fænomen, der får en person til at se noget andet end det, han tog et billede af;
  • Grupperer – en fuld definition og beskrivelse, og hvordan de kan skilles ad;
  • Aksiom 10 – dets anvendelse i auditering for at afhjælpe præclears mangel på evne til at skabe en effekt;
  • Straightwire – Dynamik Straightwire, Udvalgt Person Overts, Generelle Overts, Not-Is Straightwire og ARC-bruds Straightwire.

Med hensyn til det, der kom ud af det ACC, så kom der ikke bare en hel række strålende clears fra kurset, der blev ikke bare udviklet den undervisning, der blev selve grundlaget for Professionel TR-uddannelse frem til i dag, men det er her, hvor Hubbard sørgede for de tekniske løsninger og den administrative knowhow, der skulle til for at bringe hele befolkningen i session. På den måde blev grunden lagt til det næste, han afslørede: en faktisk formel til at fremskynde opnåelsen af slutproduktet, en clearet Jord.

Der er også inkluderet to indspillede L. Ron Hubbard konferencer, der indeholder materiale, som direkte vedrører det 21. ACC:

  • Instruktørernes Konference: ”Processer brugt på det 21. ACC”
  • En auditor konference, ”Stabsauditorernes Konference: Stabsauditorernes konference angående HCO Bulletin af 16. februar 1959”.

Disse optagelser har aldrig før været tilgængelige og præsenteres her for første gang.

« ACC-foredrag