Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

20. amerikanske ACC

20. amerikanske ACC

20. amerikanske ACC

Efter ved Clearing-kongressen at have bekendtgjort, at clearing var et faktum, viede L. Ron Hubbard nu det tyvende amerikanske ACC til en fyldestgørende opremsning af grundprincipperne. Idet han fortalte sine studerende: ”Ved hvert eneste fremskridt i Dianetik eller Scientologi har vi bevæget os fra at være i stand til hjælpe de få til at være i stand til at hjælpe de mange,” lærte Ron dem, hvordan man clearer de mange. Det begyndte med teknologien til at få præclear til at være villig til at deltage – det vil sige at få ham i session. Da fejlhåndterede originationer i de fleste tilfælde er grunden til, at præclears går ud af session, beskrev Ron præcist, hvordan man sikrer sig, at de forbliver i session. Og det var langtfra alt, for på dette ACC kom han med et væld af nyt materiale: en forklaring på, hvordan man skal auditere the Rock, en hændelse i kernen af det reaktive sind; en beskrivelse af Atomet, et engram som går forud for Faktorerne, samt en præsentation af afgørende opdagelser vedrørende meterfænomener. Med auditorer som blev trænede, til de kunne deres data på rygmarven, gjorde L. Ron Hubbard det tyvende ACC til standarden for professionel auditortræning. Med hans målsætning om at cleare det store flertal skød Scientologi grupper op som paddehatte, selv da han sejlede til England for at bekendtgøre det næste fremstød i den brede clearings navn – et som havde rødder tilbage til Dianetikkens tidligste dage.

Læs mere
køb
3.200 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 35

Mere om 20. amerikanske ACC

Vi kan nu sige, at nogle få hundrede, sikkert nogle få tusinde, clears er i sigte. Et hundrede tusind kunne ændre Jordens civilisation.

Vi er på vej. –  L. Ron Hubbard

Med færdiggørelsen af det 19. avancerede instruktionskursus havde L. Ron Hubbard nået et mål, som var sat endda før udgivelsen af Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed. For mens auditorer altid havde været i stand til at frembringe mirakelresultater på præclears, havde han nu forfinet teknologien sådan, at enhver veluddannet auditor på ensartet måde kunne frembringe en clear. Selv om det er blevet sagt tidligere, er det værd at gentage: Fra så tidligt som 1947 havde Hubbard altid været i stand til at frembringe clears. Lige siden den dag Dianetik nåede boghandlerne og strøg ind på bestsellerlisterne, havde hans første mål derfor været at udvikle processer, som andre auditorer over hele verden kunne anvende for at opnå det samme resultat på en hvilken som helst præclear: clear.

Og nu – i 1958 – havde årene med stabil og ofte dramatisk fremgang kulmineret i, at det længe søgte mål umiskendeligt var nået med frembringelsen af 15 clears under studerendes auditering på et kursus, hvor al kursusledelse endda havde været af andre instruktører end Hubbard – det 19. ACC.

Det var et historisk øjeblik, og triumfen blev fejret på Clearing-kongressen, hvor L. Ron Hubbard i en virkelig betydningsfuld foredragsrække bekendtgjorde til begejstrede scientologer, at clearing på en bred skala nu var en realitet. I dag udgør disse foredrag den eneste kongres, der er optaget på film, og hvor man derfor både kan høre og se bekendtgørelsen af, at clearing var en realitet.

Nu hvor clearing var et opnået faktum, helligede Hubbard det 20. amerikanske avancerede instruktionskursus i Washington D.C. til en omfattende gentagelse af selve grundbegreberne i auditering set ud fra perspektivet af alt det, der var blevet lært i disse intense år med forskning og opdagelse. Med andre ord ikke bare hvilken proces, der skal køres, og hvorfor, men noget endnu mere grundlæggende – den evne og den tekniske anvendelse, der kræves af en auditor for at fremkalde præclears villighed til at bliver auditeret og hans fulde deltagelse i sessionen – nemlig in-sessionness:

”Auditering er godt nok effektiv, hvis de virkelig er i session. Og den er godt nok ineffektiv, hvis de ikke er det. Hvad er et nutidsproblem andet end den aktivitet, der foregår i det fysiske univers lige nu, som får en præclears opmærksomhed til at være eksterior til sessionen og eksterior til auditoren og derfor ikke opmærksom på problemet i auditeringen.

Hvis I ikke synes, det er alvorligt, så se på profiler før og efter 25 timers kyndig, fortrinlig, professionel auditering på en pc, som hele tiden havde et nutidsproblem, der ikke blev berørt, som han aldrig fortalte auditoren om, og som forblev skjult og begravet. I får ingen ændring i profil, ingen ændring i IK, psykosomatikker eller noget som helst andet forsvinder ikke.

Se, det fortæller jer, hvor vigtig in-sessionness er. Ret vigtigt, hvis det kan afholde enhver kørt proces fra at virke. Så derfor må det være overordnet til enhver proces, der køres.”

Derfor er der en række auditorværktøjer til at opnå forudsætningerne for enhver session: pc er villig til at være der, villig til at blive auditeret og villig til at følge auditorens kommandoer. Det var dog langt fra alt, for L. Ron Hubbard instruerede desuden disse auditorer i en bred vifte af nye gennembrud og opdagelser. F.eks.: hele foredrag om håndteringen af the Rock, defineret af Hubbard som kernen i det reaktive sind. Så er der engrammet, der er fælles for alle thetaner, atomet, med hr. Hubbards yderligere beskrivelse af, hvordan det gik forud for Faktorerne. Her var også hans yderligere forklaring om brugen af E-Meteret og afgørende opdagelser om nålens reaktioner: den første beskrivelse af et Rock Slam, oprindelsen til Stadie Fire-nålen og den nøjagtige teori og mekanismerne bag det, der skulle blive til den berømte E-Meterøvelse 16, Frembringelsen af nålebevægelser. Alle disse og en mængde relaterede tekniske anvendelser, som alle var grundlæggende:

  • Første Postulat – not-knowingness er fællesnævneren for ikke-clearing, fordi præclears løsning af de grundlæggende problemer ved smerte og bevidstløshed var at ikke-vide det;
  • Clearing – kernen i clearing er det princip, at ødelæggelse er fuldstændig afhængigt af den konstruktivitet, der gik forud for den. Henvendelse udelukkende til konstruktivitet fjerner ødelæggelse;
  • Ændring, Problemer, Hjælp, Skabe og Ansvar – de fire knapper, der findes i aberration, må kontaktes for at frembringe en clear;
  • Auditoren – hvordan auditoren er ”guden” over præclears tidsspor og ”den professionelle krænker af privatlivets fred”;
  • Auditorinteresse – hele strukturen i auditering afhænger af auditorens interesse;
  • Originationer – flere præclears går ud af session på grund af fejlhåndterede originationer end af nogen anden grund;
  • Case-fremgang – hvordan den overvåges med skalaer og testning;
  • Uddannelse – det er uddannelse, der frembringer OT’en.

Med disse auditorer, som var uddannede og havde øvet, indtil de kunne lire det grundlæggende af i søvne, viste kurset sig så succesfuldt, at L. Ron Hubbard ville oprette det 20. ACC som standarden for professionel auditoruddannelse.

Og med auditorfærdigheder, der havde nået et nyt plateau, som resulterede i, at clears blev frembragt rutinemæssigt, accelererede den resulterende disseminering og ønsket om Scientologi til hidtil ukendte niveauer. Fra Perth, Australien, kom der nyt om 100 studerende på et introduktionskursus, andre havde 90-100 på et avanceret kursus, et dusin studiegrupper blev drevet af auditorer i fielden, og organisationen fik masser af telefonopringninger fra interesserede mennesker. Samtidig var Scientologi: Tankens grundbegreber blevet oversat i Grækenland, hvilket gjorde Scientologis Bog Et tilgængelig for arvingerne til verdens store filosoffer. Og parallelt med dette fortsatte tusindvis af Dianetik bøger med at blive revet ned fra hylderne med en kvart million solgte eksemplarer af den indbundne udgave, og forlæggerne var nu i gang med drøftelser med Hubbard om at udgive den første paperbackudgave for at tilfredsstille publikums behov. Og der er mere – film fra Clearing-kongressen blev sendt af sted på en turné til 27 byer i hele USA og senere i Storbritannien, hvor de viste sig at være så populære, at folk rejste fra nabobyer for at overvære fremvisningerne, mens de efter tur blev uddannet i den seneste teknologi, så de på den måde kunne starte cyklussen i deres egne byer.

Det var stemningen for Scientologis ekspansion verden over, da efteråret nærmede sig i 1958, men der var stadig alt det, dette nye teknisk høje niveau ville bringe fremover. Faktisk var L. Ron Hubbard allerede ved at forberede sig på at gå om bord på RMS Statendam, med kurs mod London. Der ville han ikke bare give sit mest berømte foredrag nogensinde i den berømte Royal Empire Society Hall, hans besøg ville også markere udgivelsen af endnu et skelsættende gennembrud – et fremskridt, der ville give genlyd tilbage til Dianetiks tidligste dage.

« ACC-foredrag