Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

17. amerikanske ACC

17. amerikanske ACC

17. amerikanske ACC

USA, England og Rusland havde nu alle atomvåben, der tilsammen var meget farligere end noget andet i historien. Men hvad deres diplomater ikke havde, som L. Ron Hubbard gjorde auditorerne opmærksom på, var nogen som helst viden om ”det meget lille grundprincip om, hvordan man finder ud af tingene sammen med et andet individ eller gruppe. Dette kender de intet til.” Som konsekvens heraf truede en potentiel katastrofe. Selv uden krig spredte afprøvning af atomvåben radioaktiv stråling og restimulerede folk ind i deres Førstedynamik. Løsningen krævede en grundlæggende holdning til verden i almindelighed som auditor til præclear. Derfor opstod den fornyede vigtighed af Kontrol, Kommunikation og Havingness (CCH) med hensyn til at redde planeten. Hubbard gav derfor på det 17. amerikanske ACC en intensiv instruktion i bestanddelene af CCH’er – fra simuleret auditering til uddannelse i Kommunikationsformlen, til hvad der senere skulle blive til CCH 1, CCH 2, Tone 40 på en Genstand og Tone 40 på en Person. Her er i virkeligheden et totalt overblik over stort set alle grundelementer – Menneskets Bestanddele, ARC, Toneskalaen – specifikt for at vende samfundets forfald. Derpå tog L. Ron Hubbard over Atlanten for at offentliggøre disse gennembrud til et meget større publikum ved Kongres om radioaktiv stråling, kontrol og sundhed i London.

Læs mere
køb
4.000 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 43

Mere om 17. amerikanske ACC

En scientolog er en, der kontrollerer folk, omgivelserne og situationerne fra tone 40.

Åh, I vil gerne have en situation kontrolleret? Tilkald en scientolog.

I vil gerne have omgivelserne kontrolleret? Tilkald en scientolog. –  L. Ron Hubbard

Året 1957 begyndte med en verden, der var plaget af usikkerhed og ængstelse for fremtiden, og som januar blev til februar bragte det ingen lempelse af spændingerne. Med den vestlige verden og det sovjetiske imperium, der fortsatte med en åben konfrontation i en kold krig uden åbenbar afslutning, og USA, Storbritannien og Rusland alle i besiddelse af atomvåben, udgjorde udsigten til en rigtig krig, der ville blive ”skrappere” og mere dødelig end nogen i historien, en meget håndgribelig trussel.

Derfor, og altid i retning mod verdensomspændende clearing, havde L. Ron Hubbard fortsat med at forske og udvikle teknologi for ikke bare at henvende sig til præclears cases, men til en hel civilisations case. Og hvad der blev udrettet i den henseende var bemærkelsesværdigt ofte i områder, der virkelig gjorde en forskel. Tænk for eksempel bare på den nyligt udgivne officielle rapport fra det britiske olympiske hold i moderne femkamp, der viste deres taknemmelighed til Hubbard Association of Scientologists International for bistand fra en auditor ved forberedelsen af holdet til at møde udfordringerne ved de olympiske lege i 1956 i Melbourne, Australien. Som rapporten fastslog, at auditorens arbejde ”bedst kan bedømmes ud fra den kendsgerning, at på intet tidspunkt i Melbourne, brød nogen af medlemmerne af holdet mentalt sammen, som det havde været tilfældet ved tidligere verdensmesterskaber”.

På grund af den bydende nødvendighed og den rene og skære størrelse af hvad der skulle gøres, pressede Hubbard på med yderligere administrative og tekniske udviklinger og skabelsen af kompetente auditorer. Så det var bare 13 dage efter, at han havde leveret det afsluttende foredrag fra det 16. ACC, at Ron begyndte åbningsforedraget til det 17. amerikanske avancerede instruktionskursus – mandag den 25. februar for at være nøjagtig – i Founding Church of Scientology, 19. Street 1812, Washington D.C.

De, der ivrigt så frem til hans præsentation den morgen, udgjorde en udvalgt gruppe af auditorer, hvis ansøgninger om tilmelding var blevet godkendt af Hubbard personligt. Men, hvis de havde forventet uddannelse i teknikker udelukkende for anvendelse på en præclear i stolen, ville de komme til at høre noget helt uventet. Undervisningen begyndte straks i det første foredrag med hans skarpe analyse af, hvordan stråling i atmosfæren var restimulerende for det nuværende samfund i retning mod et lavere overlevelsesniveau. Specielt omtalte han en meget nylig indikator – et bemærkelsesværdigt fald i bare de foregående to måneder i mængden af omsorg og interesse udvist for personer, der lå kvæstede langs vejen. Og konsekvenserne var foruroligende:

”I er temmelig godt klar over, at der kan være bare en lille mængde stråling i luften, som aldrig virkelig ville skade nogen fysisk overhovedet, men som dog ville restimulere folk ind i en stærk, uvidende spiltilstand. Så de ville begynde at opføre sig mere og mere hektisk og på Førstedynamikken. Det ville være et af de første symptomer, som I ville opdage i et samfund, at alle følger ’ener’ klassifikationen.

Se, det er vejen til død.”

Derfor fandt disse studerende i det, der fulgte efter, og specielt i løbet af de næste fem uger, sig selv pålagt et enestående ansvar. For ingen andre end uddannede auditorer besad teknologien og evnen til at vende den nedadgående spiral. Og hvad det nødvendiggjorde, understregede Hubbard, var deres grundlæggende holdning til verden som helhed: Auditor til præclear.

Derfor, når der tales om den holdning, den fornyede vigtighed af kontrol, kommunikation, havingness (CCH) ikke udelukkende som processer for at forøge præclears evner i hans eget liv, men for at forøge deres anvendelse af kontrol over omgivelserne og for at opnå verdensomspændende redning.

”Dette samfund er på dette tidspunkt på grund af restimuleringen fra stråling i luften og på grund af andre faktorer, økonomiske og politiske, nået til et punkt, hvor det at få en hvilken som helst person til at udføre sit job kræver en auditor, der kan køre CCH, og køre den rigtig godt. Og vi kan kalde det auditering her, men i de kommende år vil I kalde det at leve. Og det er derfor, I vil være i live. For I forstår de her ting.”

Det var et påbud, der bar præg af utvetydig bydende nødvendighed.

Hvad Hubbard dernæst leverede, var intensiv instruktion i den underliggende teori og anvendelse af delene af CCH, med nye processer og uddannelsesøvelser for at bringe auditorerne solidt ind i, hvad han kaldte ”mesterkategori”. Fra Simuleret Auditering for at lære Kommunikationsformlen til, hvad der snart skulle blive kendt som CCH 1 (Giv Mig Din Hånd), derefter CCH 2 (Tone 40 8-C), Tone 40 på en Genstand og Tone 40 på en Person. Faktisk gav han et detaljeret overblik og en gentagelse af praktisk talt hver eneste grundsætning i Scientologi – Menneskets Bestanddele, ARC, Toneskalaen – specifikt med henblik på at anvende disse teknologier på socialt forfald:

  • Introversion og Ekstroversion – deres virkemåde, inklusive en beskrivelse af frygtforhandlere som ”introversionseksperter”, hvad der forårsager introversion og processer til at håndtere;
  • CCH som en interaktiv trekant – hvordan Kontrol, Kommunikation og Havingness styrer hinanden og enkelheden ved deres anvendelse i auditering;
  • Assister – et grundlæggende foredrag om Assistteknologi, og hvordan selv de første få øjeblikke af hver eneste formel session er en Assist;
  • Den professionelle scientolog – hvordan man er en professionel på ethvert område af indflydelse, alt med det formål at forbedre den enkelte og civilisationen.

Endvidere, lige i hælene på dette historieskabende ACC, krydsede L Ron Hubbard havet til Kongres om radioaktiv stråling, kontrol og sundhed i London, hvor han frigav sine gennembrud om den brede anvendelse af CCH til et endnu større område. Og det markerede igen endnu en skillevej, for som svar på et krav, der var alt for insisterende til at overse, blev foredragene fra den kongres afskrevet og overrakt til parlamentsmedlemmer – med den tekst der dannede grundlaget for hr. Hubbards afgørende bog om emnet, Alt om radioaktiv stråling.Den kom ud i maj og blev øjeblikkeligt udsolgt i boghandlerne med publikum, der hamstrede hvert eneste tilgængelige eksemplar. Hans opdagelser om de restimulerende virkninger af stråling og, allervigtigst, hans teknologi til at destimulere en civilisation udsat for den trussel, fandt således hurtigt vej i hænderne på dem, der mest behøvede dataene – det almindelige publikum.

For at se det større billede af alt, hvad L. Ron Hubbard lærte disse auditorstuderende, var der imidlertid en enkelt besked, der omfattede intet mindre end den afgørende rolle, de skulle spille på den globale scene:

”Enhver, som har svarene til at forøge intelligens, ændre personlighed og afhjælpe kroniske lidelser, har en åben port til enhver storby, by, landsby og bondegård i hele verden. Det er det eneste, du kan være, og samtidig være hvad som helst andet. Det er det eneste, du kan være, og stadig være hvor som helst. Mennesket behøver hjælp, du kan levere den. Og selv hvis det blot er for min skyld, så vær rar at gøre det.”

« ACC-foredrag