Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

15. amerikanske ACC

15. amerikanske ACC

15. amerikanske ACC

Med baggrund i truslen om krig mellem ”stormagterne” havde Ron netop leveret London-kongressen om menneskelige problemer. Der introducerede han introduktionskurset Kursus i personaleeffektivitet og bekendtgjorde, at Arbejdets problemer ville være en del af kursusmaterialet. I åbningsforedraget forklarer han, hvor ønsket kurset var, og hvor stort behov der var for det: ”Vores mission handler i høj grad om uddannelse. Og vi har netop indset, at de emner, vi beskæftiger os med, også omfatter hele emnet uddannelse.” Det er her på det 15. ACC, at han underviste i brugen af enkelhed og demonstrerede dens universelle kraft, uanset om det drejer sig om uddannelse som auditor eller global disseminering. Han uddannede auditorer ikke bare i, hvordan man auditerer, men også hvordan man kommunikerer data, og hvordan man uddanner ved at introducere forløberen for studieteknologien – indlæringsprocesser – som skærer gennem al den megen kompleksitet som en kniv gennem smør. Og eftersom auditorer har brug for organisatorisk viden, deltog de tillige i aftenforedrag, der instruerede i at få Scientologi grupper til at fungere – en serie foredrag, der i dag er kendt som Washington-foredragene: Organisation og personaleeffektivitet. Resumé: LRH havde gjort kolossale fremskridt mht. hvordan man rækker ud, og med de ACC-studerende klar til handling på frontlinjerne erklærede han det 15. amerikanske ACC for det mest succesfulde nogen sinde.

Læs mere
køb
2.300 DKK
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 26

Mere om 15. amerikanske ACC

Derfor er en del af dissemineringen af Scientologi og den vigtigste del af den, personalets ekspertise – især ekspertisen hos nøgle-personalet. Og når disse folk er gode, både med at få Scientologi til at virke og til at håndtere og kontrollere folk, individer og grupper, så har man Scientologi for fuld udblæsning. Det er sådan, den dissemineres. — L. Ron Hubbard

I begyndelsen af oktober i 1956 var der krise efter krise, der udspillede sig på verdensscenen. I juli havde Egyptens præsident Nasser indtaget Suezkanalen, en vigtig olietransportvej, og britiske og franske tropper forberedte sig på at bombe Egyptens flybaser. På samme tid ulmede revolutionen i Cuba, hvilket lagde op til fremtidig konfrontation mellem USA og Sovjet, som kom til at bringe verden på randen af krig.

Idet han vidste, at uden anvendelse af Scientologi på en bred skala var der ikke noget håb for, at der kunne komme en permanent løsning på planetens konflikter, vendte Ron igen sin opmærksomhed mod den opgave af altoverskyggende betydning, som disseminering er. Tidligere på året var han rejst til Dublin, Irland, hvor han lagde grunden til og kodificerede det banebrydende Kursus i personaleeffektivitet. I efteråret udgav han to vigtige bøger: Scientologi: Tankens grundbegreber og Arbejdets problemer – Scientologi anvendt på hverdagen. Begge bøger gav menigmand en håndbog i grundlæggende Scientologi, som han umiddelbart kunne anvende til at forbedre livingness for både sig selv og sin familie, venner og kollegaer. Ron afholdt så i den første uge af oktober London-kongressen om menneskelige problemer, igen med fokus på anvendelsen af Scientologi principper som løsningen på hele rækken af menneskelige problemer med al deres tilsyneladende kompleksitet.

Ron vendte tilbage til Washington D.C. og oprettede med det samme større lokaler ved siden af Founding Church of Scientology og etablerede ny indkvartering for studerende i nærheden – idet han personligt anviste alle detaljer, herunder møbler og indretning. Med alt på plads og med retning mod det selv samme mål, bred disseminering, forberedte Ron indkaldelsen til et meget specielt ACC.

En opfordring blev sendt ud i tidsskriftet Ability til ”garvede veteraner” for at få dem til at melde sig til det 15. amerikanske avancerede instruktionskursus, der ville blive ”personligt ledet, undervist, forelæst, trænet og overvåget af L. Ron Hubbard” – for første gang nogensinde i Washington D.C. på 19th Street 1812. Og med hensyn til kravet om, at det var for garvede veteraner, så havde det et formål – at frembringe ”nøglepersonalet i Scientologi” fra dette kursus.

Snart oversvømmede disse veteraner – navnlig veteraner fra tidligere ACC’er – Rons kontor med ansøgninger. Godt nok havde Rons ACC’er allerede opnået legendarisk status, men dette var det første amerikanske ACC, der skulle holdes af ham siden det 9., der blev afholdt i Phoenix i december 1954. Og grunden til det havde alt at gøre med auditoranvendelser af alt, hvad han havde undervist i i løbet af de tidligere avancerede instruktionskurser.

Lige siden det 1. ACC havde Ron fokuseret på at bibringe de studerende det fundamentale i auditering. Men med et voksende antal duelige auditorer var det på tide at føre alt det ud i livet. Derfor fremlagde han lige efter afslutningen på det 9. ACC en helt anderledes slags avanceret instruktionskursus. Selv om det blev instrueret af andre, var hovedattraktionen noget hidtil ukendt. I stedet for at se og høre Ron give foredrag, så og hørte de studerende ham auditere.

Et særnummer af Ability-tidsskriftet med stor overskrift bragte de dramatiske nyheder: ”UDVIKLING AF INSTRUKTIONSKURSUS!” Erklæringen om, at et stort uddannelsesgennembrud endelig ville give et svar på det spørgsmål, som auditorer længe havde haft: ”Præcis hvad er det, Ron gør med en case, der skaber de resultater, han skaber?” – artiklen beskrev, hvordan et specielt udviklet, avanceret tv-kamera med præclears godkendelse blev placeret ude af syne i auditeringslokalet, fokuseret på både præclear og Ron.

Men den første brug af internt tv var kun en del af en tre-strenget tilgang til uddannelse. Derefter kom den vigtige fase med anvendelse, hvor ACC-studerende fandt deres præclears blandt alle samfundslag. Så blev der holdt auditorkonferencer i Rons kontor, hvor de rapporterede om, hvilke processer de havde kørt samt deres præcise resultater – her gav Ron også anvisninger på stedet, som de kunne anvende i de næste sessioner med deres præclears.

Det var et program, der ikke bare hævede auditoruddannelse op til at højere plateau, men det introducerede også lokalsamfundet til de mirakler, Scientologi kan opnå, samt gav en platform til anvendelse af Scientologi principper på en meget bredere skala. Og nu var Ron ved at bringe disse udviklinger op til et nyt niveau lige der i den nationale hovedstad.

Det startede den 15. oktober 1956. Lige fra det allerførste foredrag instruerede Ron auditorer i, hvordan Scientologi skal kommunikeres for at give virkelige løsninger, som både kan hjælpe den enkelte præclear og samfundet som et hele. Essensen af det epokegørende gennembrud på det 15. ACC var et enkelt ord, som skar sig vej gennem aberrationens sammenfiltrede rod – enkelhed. Og selvom begrebet ikke på nogen måde – på grund af selve dets natur – er svært at forstå, sørgede Ron for, at disse ACC-studerende havde en god forståelse af dets grundlæggende vigtighed:

”I lyset af den kendsgerning, at en person kun kan auditeres i retning af flere metoder og mere spil, så bliver det at få ham tilbage til en enkelhed det største trick, der er lavet, siden dette univers blev bygget. Hvis I prøver på at hive ham direkte tilbage mod en enkelhed, så koster det ham sædvanligvis hele hans spil, og han kollapser. Og det er praktisk talt slut med casen. Har I det?

Så præcis hvordan I gør det, og hvordan I gør det nemt og godt til fordel for auditoren og præclear og så videre – det er det, vi skal studere i dette ACC.”

For at styrke hvad enkelhed faktisk repræsenterede vedrørende forståelsen af cases, var det på dette ACC, at Ron fortalte sin udødelige ”Historien om en statik”. Den blev senere udgivet som Den professionelle auditors bulletin, og Rons mesterværk på 7 sætninger er ikke kun vitale tekniske data, men et vedvarende stabilt datum i udredningen af kompleksitet på whole tracket.

Idet han fortsatte med enkelhed angående disseminering, afslørede Ron så, hvad tidsskriftet Ability beskrev som en ”undervisningsmetodik”. Med hensyn til hvorfor undervisning nu var af altafgørende betydning, fortalte Ron de studerende:

”Vores mission er stort set en uddannelsesmission. Og vi har kun for nylig fundet ud af, at alt om uddannelse findes i vores emner – alt er der.”

Alt imens studerende blev undervist i sammenhængen mellem indlæringshastighed, aberration og valgfrihed, og hvordan indlærings-hastighed kan forbedres – hvilket var grunden til, at Ron leverede de første Indlæringsprocesser nogensinde:

”Det er derfor, jeg lærer jer Indlæringsprocesser. Fangede I den? Det er derfor, jeg lærer jer Indlæringsprocesser. Fordi her er nogle processer, som er så fantastisk direkte, at alt, hvad I gør, er at annullere præclears anstrengelse for at gøre dem komplekse.”

På grund af vigtigheden af disse gennembrud inden for uddannelse og set i lyset af Rons senere forbedring af undervisningsstandarden, både i kursuslokalet og i samfundet som helhed, henviste han derfor senere til, at disse foredrag markerede starten på Studieteknologi.

Uddannelse af disse nøglepersoner til det nødvendige niveau af ekspertise indbefattede afgjort at bibringe dem det grundlæggende for en organisation – specifikt, hvordan man etablerer og ekspanderer grupper, der vil fungere som dissemineringspunkter for Scientologi, som så vil skabe andre grupper og dermed frembringe eksponentiel vækst. Derfor leverede Ron samtidig med ACC’et en separat række aftenforedrag, hvori han præsenterede de grundlæggende principper i organisation og indgående undervisning i at starte, administrere og levere et Kursus i personaleeffektivitet. Denne historiske foredragsrække – endvidere med deltagelse af alle medarbejdere og de akademistuderende fra Founding Church – ville snart blive kendt som Washington-foredragene: Organisation og personaleeffektivitet.

Og samtidig med at alt dette blev tilvejebragt, underviste Ron i en hel række nye tekniske opdagelser, deriblandt:

  • Postulater – hvordan deres styrke ligger i evnen til at beslutte;
  • Efterligningsprocesser – deres baggrund og teori;
  • ”CRA”-trekanten – hvorfor ”CRA” er den rigtige måde at sige ARC på;
  • Valenssammenslag – den eksakte mekanisme og dens oprindelse;
  • Kure – hvad de har at gøre med Alter-isness, og hvordan kure med tiden vil kræve flere kure.

Alt dette betød, at det var et ACC, der markerede et kæmpemæssigt fremskridt i rækken ud, og i hans farvelforedrag 23. november tilskrev Ron dets succes, at de studerende havde en allerede eksisterende beherskelse af det grundlæggende.

Til slut, i forberedelse af raketstarten for den største ekspansion i historien, instruerede Ron sin forlægger om at femdoble oplaget af Scientologi: Tankens grundbegreber, mens der samtidig blev arbejdet videre med oversættelse af denne omfattende lærebog. Og samtidig stod Ron nu, idet han gjorde fremskridt med forskning ud fra dette punkt med enkelhed, på kanten af endnu et gennembrud – en helt ny række processer, der kunne anvendes til at få hul på selv de mest umedgørlige cases.

« ACC-foredrag