$15.00 Din pris
Afsluttende, definitive, autoritative og intet mindre end episke. Således er disse imponerende foredrag, med hvilke L. Ron Hubbard satte det afsluttende udråbstegn på den legende, der bærer navnet Saint Hill Special Briefing-kursus.For i hans allersidste Briefing-kursus-foredrag... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
På det afgørende tidspunkt, hvor han har mest brug for dem, er mennesket blevet berøvet netop de kvaliteter, som dets fremtidige overlevelse er afhængig af. Nærmere bestemt, kvaliteterne ved lederskab.Derfor leverede L. Ron Hubbard dette uforgængelige budskab, et foredrag... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Orgtavlen overgik alt, hvad Mennesket hidtil havde forstået angående organisering og omfatter hele livet. Den skildrer formål og tilpasningen af formål for hvert af dets medlemmer samt et indbygget system til at korrigere sig selv for at forhindre mod-formål – og det er alt sammen parallelt med... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Med den første teknologi nogensinde til observation, og specifikt til at konfrontere, er dette L. Ron Hubbards banebrydende foredrag, der afslører træningsøvelsernes altafgørende vigtighed (TRs). Her er også det gennembrud, der står som den altoverskyggende... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Hvad, der står som selve grundlaget for LRH organiseringsteknologi, er også den første faktiske teknologi til organisering. L. Ron Hubbard beskriver de grundlæggende love og stabile data, som styrer emnet, og han viser, hvordan de anvendes. Selv om disse love udgør en del... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
I 1960’erne fastslog L. Ron Hubbard kriterierne for en helt ny filosofi. Den ville ikke kræve behandling af personens sind og derfor ingen auditering. Den skulle give et udbytte, der var hurtigt, vedvarende og så uomtvisteligt, at personen øjeblikkeligt ville genkende sandheden. Resultatet var Scientologi... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
I et monumentalt foredrag fastslår L. Ron Hubbard, at Scientologi fortsætter de traditioner, der skabte de store civilisationer i dette univers, og at den opfylder deres fineste og ældste forhåbninger. Og da netop disse forhåbninger fælles for alle mennesker, vil en velformuleret kommunikation... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Da L. Ron Hubbard kom frem til tilstandene, opdagede han metoden til at eliminere ”skæbnen” fra menneskets lod for tid og evighed. Vejen til den bedrift ligger gennem fuld anvendelse af tilstandsformlerne: Krise, Normal, Overflod, Power-skift og Power.... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Heri fjerner L. Ron Hubbard århundredes forvirring og mysterier, der har samlet sig omkring det gamle spørgsmål: ”Hvad er sandhed?” Og idet intet inden for området menneskelig filosofi blot nærmer sig dybden af forståelse i dette ene foredrag, er dets visdom tæt forbundet med alle menneskers... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Her et foredrag, der indeholder teknologi direkte fra Faktorerne, med en særlig magi, som giver svaret på et spørgsmål, som thetaner grunder over i alle deres uendelige dage: at skænke beingness eller ikke skænke beingness? Idet L. Ron Hubbard i detaljer beskriver dramaet... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Her er for første gang en definition på den ægteskabelige relation. Det handler ikke om udtrykket ”til døden os skiller”, men om begreberne ”individer” og ”postulater”. Fra det synspunkt opstår ikke bare de nøjagtige årsager til et mislykket ægteskab, men en præcis teknologi til... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Børn er thetaner, der bebor små kroppe – et afgørende datum, der giver det eneste perspektiv, hvorfra de kan forstås. Idet han har påvist de sande data om, hvad barndom er, giver L. Ron Hubbard en fuldstændig teknologi både for at leve med og auditere børn. Og bortset... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
En episk historie, et eventyr uden sammenligning. Dette er beretningen om det frie væsen – de fejl han begik, hvorfor han gjorde dem, og hvorfor de førte til hans endelige nederlag. Men en ny cyklus med frihed er begyndt. Thetaner kan efter en lang, lang nedgang endelig genvinde... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Efterhånden som L. Ron Hubbard opdagede, hvordan et væsens nedgang fra knowingness til ikke-forståelse på Skema over Vurdering af Mennesker er parallel med Toneskalaen, beskrev han i detaljer konsekvenserne, når aktivt, forstående liv forsøger at kommunikere med dødt og ubevægeligt materie.... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Her er grundene til, at nogle dynamikker er specialiserede, andre generaliserede, hvad det betyder, og konsekvenserne for alle scientologer, eftersom dynamikkerne indvirker på hinanden. For hvordan kan man blive fri, når ens samfund, der er overbevist... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Det har ikke nogen bølgelængde, position i rum eller placering i tid. Det er det, L. Ron Hubbard kalder ”en primær opdagelse inden for området menneskeheden”, og ved at indkredse og identificere den er han fremkommet med løsningerne på hele livet. Og med hans detaljerede skildring af dens... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Hvad er det ene datum, som enhver scientolog kan kommunikere til familie, venner og verden – et datum, som i løbet af et par minutter kan forvandle apati til entusiasme og ubevægelighed til handling? I et foredrag, der er blevet legendarisk, giver L. Ron Hubbard sit udødelige svar. Efterhånden... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Med hensyn til livet, så skildrer L. Ron Hubbard strukturen af forvirring og illustrerer, hvorfor et stabilt datum er langt mere værdifuldt end en logisk tankerække. Med hensyn til auditering kan fænomener, der rutinemæssigt forekommer mellem auditor og præclear både inden for og uden for auditeringslokalet,... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Men uden den viden om sindet, ånden og livet, der blev opdaget gennem Scientologi, har uddannelse ikke kun manglet de elementer, der var nødvendige for at få succes, dens mangler har faktisk forkrøblet hele civilisationer. Således leverede L. Ron Hubbard en omfattende og meget specifik redegørelse... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Hvad er en optimal hastighed? Hvad er en optimal temperatur? Hvad er en optimal farve? Svarene er langtfra ens fra person til person. Selv så dagligdags ting som valg af underholdning, vurdering af, hvad der er god smag, og hvad man skal spise og drikke – bogstavelig talt alt i livet – er styret... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Det begyndte alt sammen med en overraskende opdagelse, der gav den specifikke knowhow – for formlen er præcis – til at få sandhederne i Scientologi ud til alle dele af samfundet. Da den først blev indført, frembragte den formel ”magiske” resultater, der omgående skabte et ekspansionsboom,... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Når villigheden til at tage ansvar omfatter et stort område og er fri og uden frygt, kan selv en enkelt person gøre sin indflydelse gældende i et område, der rækker langt ud over hans umiddelbare nærhed. Det er, som L. Ron Hubbard erklærer, et fænomen, der trodser fornuftig... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
I et nyt syn på de otte dynamikker giver L. Ron Hubbard en klassisk fremstilling af forholdet mellem dynamikkerne og Toneskalaen. Han lægger ud med først at beskrive dynamikkerne som ”en gradvis skala for universet”. Som den første beskrivelse af, hvad Ron kalder ”teorien om individuering”,... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Den vesterlandske civilisations overlevelse er uvis. Den virkelige fare lurer i selve beskaffenheden af det, som truer Mennesket som en helhed – individuel aberration.Derfor er det kun en organisation med en teknologi til at konfrontere og håndtere individet, der fra dets sind... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Alt imens tomatplanter hævede sig op i 6 meters højde, var eksperterne enige i, at L. Ron Hubbards forskning udgjorde ”en opdagelse af umådelig stor betydning for alle gartnere”. Dog er den rigtige historie et langt større eventyr. En opdagelse, der var fremkommet fra L. Ron Hubbard nye undersøgelse... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Formålet forbliver, hvad det altid har været – at cleare hver eneste person på Jorden. Men selv om de tekniske procedurer længe har eksisteret, så kræver et så betydningsfuldt foretagende også noget andet. Nærmere bestemt muligheden af at sørge for, at det, som auditorerne leverer til deres... Find ud af mere>>