$15.00 Din pris
Fra sin eventyrlige ungdom i det amerikanske vilde vesten til sin lange tur gennem et dengang stadig mystisk Asien; fra hans tyveårige søgen efter livets essens til triumfen i form af Dianetik og Scientologi – det er den historie, L. Ron Hubbard fortæller i et foredrag, der er så legendarisk, at... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Siden tidernes morgen har mennesket forsøgt at befri sjælen fra kroppen og således opnå udødelighed. Med baggrund i det storslåede drama beretter L. Ron Hubbard, hvordan Scientologi, ved at udnytte og bygge videre på 10.000 års tænkende mennesker, repræsenterer en historisk, længe søgt triumf.... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Den mest populære bog om det menneskelige sind, der nogen sinde var udgivet, Dianetik: Den moderne viden om mental sundhed, frembragte en lavine af efterspørgsel fra folk, der ønskede personlig instruktion fra forfatteren. Dette foredrag er L. Rons Hubbard første indspillede... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Efter at have undersøgt alt liv i sin forskellighed og kompleksitet indkredsede L. Ron Hubbard en fællesnævner for alle levende ting – Princippet for tilværelsens drivkraft: Overlev! Hvordan passer overlevelse så til Mennesket og dets hverdag? Ved... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
I sin efterforskning inden for undervisningsområdet opdagede L. Ron Hubbard den afgørende, underliggende forudsætning, der er fuldstændig udeladt i alle undervisningssystemer. Specifikt har der aldrig været en uddannelse i selve det at studere. Efter... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
I dette klassiske foredrag om hans søgen efter sandheden beskriver L. Ron Hubbard de centrale principper, som gør Scientologi til noget særligt – de principper, som den enkelte bruger, når han engagerer sig i sin egen personlige opdagelse af sandheden. Når folk fortsætter... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Detaljerne i en historie, der ikke fortælles andetsteds, består af altid at kigge og spørge, granske Menneskets viden efter løsninger på sindet, ånden og livet, og – idet ingen blev fundet – at begive sig ind i helt ukendt territorium. For dette er den sti, L. Ron Hubbard gik ad for at knække... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Med synlige beviser og ikke bare tro påviste L. Ron Hubbard det, der så sandelig er en udødelig ånd med uendelig overlevelseskraft – en bevidsthed-om-bevidsthedsenhed, som er selve individet. I og med at videnskaben fremskaffede den teknologi, som... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Hvordan kan et individ kontrollere sin egen skæbne i en verden, der i fuld fart går en usikker fremtid i møde? Er han nødt til stiltiende at afvente det næste uforudsete slag? Eller skal han ihærdigt prøve med ligegyldigt hvilke midler, gennem ligegyldigt hvilken... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Hvad er liv? Det var det centrale spørgsmål, L. Ron Hubbard stillede, da han gik i gang med at opklare den menneskelige tilværelses gåde. Og han kom frem til en helt igennem forbløffende opdagelse – en der pludselig kastede lys over alle livets forskellige fænomener. Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Da han stadig var en ung mand, der gik på universitetet, tilskyndede L. Ron Hubbard fakultetets medlemmer til at anvende principperne inden for fysik på sindets område. Det var en hidtil helt ukendt tilgang. Og da ingen tog udfordringen op, gik han selv i gang med projektet. Idet han løste... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
De, der opnår mere med mindre anstrengelse, er mere villige, mere duelige og, faktisk, mere effektive. De er bedre egnede til at træffe afgørende beslutninger. Her er en helt ny opfattelse af effektivitet – ikke i den mekaniske betydning, men for så vidt angår tanke, emotion og anstrengelse. Endvidere... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Andendynamikken, tilskyndelsen til at overleve for familien og kommende generationer, har længe været en kilde til mystik og forvirring. Det er derfor ikke et mindre gennembrud, at man til sidst kan besvare spørgsmålet om, hvordan man opnår overlevelse i overflod i denne afgørende del af livet.... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Dit sind: det er din konstante ledsager. Og dog har Mennesket stort set intet vidst om, hvordan det fungerer. Og stort set hver eneste menneskelige krise, fra ægteskab, der ender med skilsmisse, til karrierer, der slutter i frustration, kan spores tilbage til menneskets uvidenhed... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
L. Ron Hubbard udforsker historien om menneskets forskning og undersøgelser inden for området, der har at gøre med den menneskelige ånd. Efterhånden som mekaniske teknologier fik mere succes, fremstod der intet tilsvarende, der kunne hjælpe med at anvende religionen i dagligdagen.... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Den er blevet købt og solgt i tusindvis af dramaer. Der er blevet prædiket om den fra hver prædikestol – den er blevet debatteret, anfægtet, fordømt og ophøjet. Og uden nogen metode til at måle eller bestemme kvantiteten af den har naturvidenskaberne enten ignoreret den eller fuldstændigt benægtet... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Hvad sker der, når nogen sætter et helt tanke- og handle-område ”på automatik”? Eller hele ens liv? Her får man rede på de mentale ”mekanismer”, der underminerer en persons evne til at tage en beslutning, og hvordan man opdager dem både hos en selv og andre. Og... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Et usædvanligt drama har udspillet sig over tusinder af år, Menneskets lange søgen efter at løse mysteriet om ”den anden fyr” – og derigennem at kende sig selv – fandt ikke bare sit udtryk i filosofi og religion, men endog i krig og erobring. Når L. Ron Hubbard tolker denne bemærkelsesværdige... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Den har ingen masse eller placering. Den er ikke energi. Dog er den levende. Og den giver liv. Sådan er kendetegnene for ”en livgivende enhed” – ikke kun kilden til al tanke, men alt, hvad der er anstændigt, etisk og ædelt. Det er faktisk Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Den forråder enkeltpersoners største håb, splitter familier ad, tilskynder til organisatorisk oprør og kaster lande ud i kaos. Hvilken ondskabsfuldhed vokser i det menneskelige sind, der ikke kun forhindrer individer i at ”tænke i lige linje”, men tvinger dem til at omsætte deres ufornuft til... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Det ene ord ”frihed” udtrykker ikke kun grundlæggende rettigheder såsom ytringsfrihed og religionsfrihed, men mange andre vitale begreber: mulighed, valg, sikkerhed og endog lykke. Det har dog, netop på grund af kraften i det, tendens til at blive misbrugt til korrupte formål, helt i modstrid... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Her er den bemærkelsesværdige beretning om, hvordan en mand, den athenske statsmand Perikles, forestillede sig en bedre fremtid for mennesket – en fremtid uden tyranni. Med henblik på fuld opnåelse af den bedre fremtid er her L. Ron Hubbards personlige historie om, hvordan han holdt sine opdagelser... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
At dømme ud fra det pres og den bekymring, der er forbundet med penge, er få mennesker klar over deres virkelige formål og funktion. Når L. Ron Hubbard beskriver den egentlige rolle, de spiller, ved at hjælpe individer, grupper og kulturer med at overleve, bliver det klart, at det ikke er Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Siden man udviklede de første atomvåben, har folk overalt levet med muligheden for, at alt, hvad de holder af, kunne blive udslettet. For mange er det eneste forsvar et håb om, at det aldrig vil ske. Men efterhånden som antallet af lande med atomvåben er steget, vil Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
I sin søgen efter at afdække svarene på livet og Mennesket opdagede L. Ron Hubbard, at alle livsformer er motiverede af en enkelt kommando: Overlev! Men der var stadig spørgsmål. Hvad præcis er liv, og hvordan opnår det sit formål med overlevelse?... Find ud af mere>>
$15.00 Din pris
Hjælp fylder hver del af livet. Dog indser kun få mennesker, i hvilken grad den afgør deres overlevelse. For villigheden til at give og modtage hjælp ligger til grund for alle reaktioner og al adfærd blandt mennesker. Hvordan forøger man en persons sikkerhed, forbedrer hans evne til at kommunikere... Find ud af mere>>